Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014)

eez-2009  grafiskais elements


NVO projektu programma (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Meklēt projektus

Apakšprogramma „NVO projektu programma” ( 5 783 036 EUR)

ATKLĀTS KONKURSS

Sociālā sektora aktivitātes

Aktivitātes: Labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā.

Vienotas sabiedrības veidošana

Aktivitātes: Starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

Projektu veidi:

  • Mikroprojekti (vietējais līmenis): 5000-20000 EUR
  • Mecoprojekti (reģionālais līmenis): 20000-50000 EUR
  • Makroprojekti (nacionālais vai starptautiskais līmenis): 50000-100000 EUR

Maksimālais projekta īstenošanas laiks - 1 gads (mikroprojektiem) vai 2 gadi (mecoprojektiem un makroprojektiem) (līdz 2016.gada 30.aprīlim).

Apakšprogrammas projektu konkursi:

1.konkurss: 2012.gada 27.novembris

2.konkurss: 2013.g. 27.septembris

 

3.konkurss: 2014.g. IV ceturksnis (tikai mikroprojektiem)

 

***

sif-kras-eez

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Ministru kabineta noteikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Projekta līgums un pielikumi

docDivpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta līgums (aktualizēts: 02.01.2014.)

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi angļu valodā

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Atskaišu veidlapas

***

docxAtbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (aktualizēts: 20.11.2015.)

***

Informatīvā semināra prezentācijas (07.08.2014.) | pdfdarba kārtība |

pdfProjektu konkursa rezultāti
pdfMikroprojektu līgumu nosacījumi
pdfProjektu pārskati
pdfProjekta grāmatvedība un finanses
pdfInformācijas un publicitātes prasības

Informatīvā semināra prezentācijas (11.09.2014.) | pdfdarba kārtība |

pdfLīgumu nosacījumi
pdfProjekta grāmatvedība un finanses
pdfPublicitātes prasības
pdfProjektu pārskati

 

***

 sif-kras-eez

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

Projekti: 124 (Pārtrauktie: 4)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Aglonas izglītības veicināšanas biedrība"Tu esi viens no mums
2.Biedrība "Brīnummāja"Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai "Mana iespēja"
3.Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""Vienā laivā esot, kopā jāairē!
4.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Saproti Valsti
5.Biedrība „Youth for City – City for Youth”Aktīvi BrīvPrātīgs
6.Biedrība "Izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm" Atbalsts viena vecāka ģimenēm - resursi vecākiem, iespējas bērniem
7.Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS""Zināšanas un Izpratne: saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas nākotnes pamatu.
8.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšana prostitūcijā nodarbinātām sievietēm Rīgā
9.Biedrība „Pulmonālās hipertensijas biedrība”Interešu aizstāvības un izglītošanas instrumentu izveide cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju
10.Biedrība "Izglītības projekti" (IP)ATBALSTA SISTĒMAS UZLABOŠANA ROMU BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
11.Biedrība „Skalbes”Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām
12.Biedrība "Izglītības projekti" Solis pretī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
13.Biedrība "Radi Vidi Pats" Citāda Virtuve tavam CV
14.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā
15.Biedrība "Pāvulēni"Vairosim mīlestību!
16.Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" Cilvēki mums līdzās
17.Biedrība "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis""Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem
18.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens
19.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Universālais dizains nākotnei
20.Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
21.Biedrība "Mēs saviem bērniem"Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā
22.Biedrība "ERFOLG"Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā
23.Biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai
24.Biedrība "GM Integration"Cīņu māksla kā fizioterapija
25.Nodibinājums "Fonds-Jūrmala cilvēkam"Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās
26.Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā
27.Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni
28.Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs"Vecāku prasmju aprūpēt un audzināt bērnu novērtēšanas un attīstīšanas motivācijas programmas izstrāde un ieviešana
29.Nodibinājums "Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds"Nāc un dari, jo Tu vari!
30.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele""Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"
31.Nodibinājums "Fonds sabiedrībai"Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu
32.Biedrība "Izglītības attīstības centrs"Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss
33.Biedrība "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS"Aicināts dzīvē!
34.Biedrība "Lauku partnerība Sēlija"Aiz apvāršņa
35.Biedrība "Baltā māja"Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā
36.Biedrība "Latvijas Audžuģimeņu biedrība"Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai
37.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai
38.Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"Radošais izaicinājums
39.Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai
40.Biedrība "Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts""STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI
Lapas: