Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014)

eez-2009  grafiskais elements


NVO projektu programma (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Meklēt projektus

Apakšprogramma „NVO projektu programma” ( 5 783 036 EUR)

ATKLĀTS KONKURSS

Sociālā sektora aktivitātes

Aktivitātes: Labklājības veicināšana un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā.

Vienotas sabiedrības veidošana

Aktivitātes: Starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un latviešu valodas apmācība, kas veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.

Projektu veidi:

  • Mikroprojekti (vietējais līmenis): 5000-20000 EUR
  • Mecoprojekti (reģionālais līmenis): 20000-50000 EUR
  • Makroprojekti (nacionālais vai starptautiskais līmenis): 50000-100000 EUR

Maksimālais projekta īstenošanas laiks - 1 gads (mikroprojektiem) vai 2 gadi (mecoprojektiem un makroprojektiem) (līdz 2016.gada 30.aprīlim).

Apakšprogrammas projektu konkursi:

1.konkurss: 2012.gada 27.novembris

2.konkurss: 2013.g. 27.septembris

 

3.konkurss: 2014.g. IV ceturksnis (tikai mikroprojektiem)

 

***

sif-kras-eez

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Ministru kabineta noteikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Projekta līgums un pielikumi

docDivpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta līgums (aktualizēts: 02.01.2014.)

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi angļu valodā

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Atskaišu veidlapas

***

docxAtbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (aktualizēts: 20.11.2015.)

***

Informatīvā semināra prezentācijas (07.08.2014.) | pdfdarba kārtība |

pdfProjektu konkursa rezultāti
pdfMikroprojektu līgumu nosacījumi
pdfProjektu pārskati
pdfProjekta grāmatvedība un finanses
pdfInformācijas un publicitātes prasības

Informatīvā semināra prezentācijas (11.09.2014.) | pdfdarba kārtība |

pdfLīgumu nosacījumi
pdfProjekta grāmatvedība un finanses
pdfPublicitātes prasības
pdfProjektu pārskati

 

***

 sif-kras-eez

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

Projekti: 124 (Pārtrauktie: 4)Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „TREPES, Radošā apvienība jauniešiem”Brīvprātības platforma
2.Biedrība "Es Redzu"Citāda Latvija
3.Biedrība "Latvijas karate-do J.K.A. federācija"Stipra miesa- vesels prāts
4.Biedrība "Latvijas Autisma centrs"Bērnu ar autismu un autiska spektra traucējumiem invalidizācijas un sociālās atstumtības riska mazināšana
Drukāšanas datums: 27.05.24