Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

eez-2009  grafiskais elements


NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Meklēt projektus

Apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”( 3 760 435 EUR)

ATKLĀTS KONKURSS

Mērķis - stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šādās atbalsta jomās:

  • demokrātija un līdzdalības demokrātija;
  • cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības;
  • laba pārvaldība un atklātība;
  • rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;
  • dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • vide un ilgtspējīga attīstība.

Projektu veidi:

 • Mikroprojekti (vietēja līmeņa NVO) - maksimālais granta apjoms 1 projektam - līdz 1500 EUR/ mēnesī.
 • Makroprojekti (reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO) - maksimālais granta apjoms 1 projektam – līdz 2000 EUR/ mēnesī.

Maksimālais projekta īstenošanas laiks - 3 gadi (līdz 2015.gada 31.decembrim)

Projektu konkurss izsludināts  2012.g. 27. novembrī

 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Ministru kabineta noteikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Projekta līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Finansēšanas līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Partnerības līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Partnerības līgums un pielikumi angļu valodā

Atskaišu veidlapas

***

docxAtbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (aktualizēts: 20.11.2015.)

***

Informatīvā semināra prezentācijas (08.08.2013.) | pdfdarba kārtība |

Projektu konkursa rezultāti

Darba plāna sagatavošana

Mikroprojektu līgumu nosacījumi

Projektu pārskati

Projekta grāmatvedība un finanses

Informācijas un publicitātes prasības

 

 

Projekti: 78 (Pārtrauktie: 2)Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "ASOCIĀCIJA "ĢIMENE""Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā
2.Nodibinājums "Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica"Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma