Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

eez-2009  grafiskais elements


NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Meklēt projektus

Apakšprogramma „NVO darbības atbalsta programma”( 3 760 435 EUR)

ATKLĀTS KONKURSS

Mērķis - stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šādās atbalsta jomās:

  • demokrātija un līdzdalības demokrātija;
  • cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības;
  • laba pārvaldība un atklātība;
  • rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;
  • dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • vide un ilgtspējīga attīstība.

Projektu veidi:

 • Mikroprojekti (vietēja līmeņa NVO) - maksimālais granta apjoms 1 projektam - līdz 1500 EUR/ mēnesī.
 • Makroprojekti (reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO) - maksimālais granta apjoms 1 projektam – līdz 2000 EUR/ mēnesī.

Maksimālais projekta īstenošanas laiks - 3 gadi (līdz 2015.gada 31.decembrim)

Projektu konkurss izsludināts  2012.g. 27. novembrī

 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Ministru kabineta noteikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Projekta līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Finansēšanas līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Partnerības līgums un pielikumi

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Partnerības līgums un pielikumi angļu valodā

Atskaišu veidlapas

***

docxAtbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (aktualizēts: 20.11.2015.)

***

Informatīvā semināra prezentācijas (08.08.2013.) | pdfdarba kārtība |

Projektu konkursa rezultāti

Darba plāna sagatavošana

Mikroprojektu līgumu nosacījumi

Projektu pārskati

Projekta grāmatvedība un finanses

Informācijas un publicitātes prasības

 

 

Projekti: 78 (Pārtrauktie: 2)


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"„Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidošana dzīvnieku aizsardzības jomā”
2.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā
3.Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei
4.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai
5.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības atbalsts
6.Nodibinājums “ECO PARTNERS”NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai
7.Nodibinājums „Centrs Dardedze”Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību
8.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā
9.Biedrība ”Liepājas Neredzīgo biedrība"Pilnveidojot sevi sabiedrībai
10.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā
11.Nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds”Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
12.Nodibinājums „Vides izglītības fonds”Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana
13.Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā
14.Biedrība „Neatkarība Balt.”Biedrības „Neatkarība Balt.” darbības attīstība atkarīgo un līdzatkarīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā
15.Biedrība „Baltā māja”Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā
16.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados
17.Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"Soli pa solim uz priekšu!
18.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
19.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015
20.Biedrība „Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai
21.Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai
22.Biedrība "BALTA DABA"Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts
23.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts
24.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai
25.Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība" Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana.
26.Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings
27.Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS"IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM IZMAIŅĀM
28.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai Vidzemē un Latvijā
29.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē
30.Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES
31.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī
32.Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"Bērniem draudzīga sabiedrība
33.Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai
34.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”
35.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība" Stāvi stipri, strādā droši
36.biedrība "European Association "World-our Home"NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai
37.Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme""Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana
38.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā
39.Biedrība " Avantis"Radi un Rādi Latviju
40.Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs"Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)
Lapas: