eez-2009  grafiskais elements


Tu esi viens no mums

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Aglonas novada bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa- sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji: 35 bērni, 24 jaunieši, 12 ģimenes ar bērniem, 2 personas ar invaliditāti.

Projekts tiks īstenots visā Aglonas novada teritorijā.

Galvenās aktivitātes - izglītojoša darba pasākumi, multifunkcionālās telpas pakalpojumi, speciālistu atbalsts, radošās studijas un darbnīcas, sociāli koriģējoši pasākumi un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti- īstenota 36h apmācības programma darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, izveidota un aprīkota multifunkcionāla „Pēcpusdienas pietura”, sniegtas psihologa un mākslas terapeita konsultācijas, organizētas „Mūzikas studijas”, „Teātra studijas”, „Rokdarbu darbnīcas”, "Amatnieku darbnīcas", organizēti 2 sociāli koriģējoši braucieni.

Результаты проекта: Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā: ir sniegts atbalsts Aglonas novada bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, ir mazinājusies bērnu un jauniešu sociālā atstumtība, veicināta viņu integrācija sabiedrībā, tika nodrošināta radošo un sociālo prasmju apguve jauniešiem un bērniem, kas ļauj sekmīgāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā, palīdzību saņēma sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji.
Īstenotas aktivitātes un sasniegti šādi rezultāti: īstenota 36h apmācību programma vecākiem, audžuvecākiem un pedagogiem "Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, ģimenē, sabiedrībā - izaicinājumi un risinājumi" (85 dalībnieki); nodrošinātas speciālistu (psihologa un mākslas terapeita) konsultācijas 2*40h apjomā, konsultēti 43 mērķa grupas dalībnieki; izveidota un aprīkota multifunkcionāla bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas "Pēcpusdienas pietura", kuru apmeklējušas 85 mērķa grupas dalībnieki, kopā 2648 apmeklējumi; organizēti 4 pasākumi sociālajam riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem: "Muzikālā studija", "Teātra studija" "Galdniecības darbnīca", "Rokdarbu darbnīca" (kopā 32 dalībnieki); vienas dienas brauciens uz Zemgales reģionu (48 dalībnieki),
Projekts īstenots Aglonā, projekta aktivitātēs iesaistītas kopā 189 personas, tai skaitā: 43 bērni (t.sk. 3 ar invaliditāti), 50 jaunieši (t.sk. 1 ar invaliditāti), 15 ģimenes ar bērniem, 96 pieaugušie (t.sk. 17 NVO biedri, no kuriem 4 kā brīvprātīgie, un 24 vecāki).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/006
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 30.07.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Aglonas izglītības veicināšanas biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Aglonas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Latgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 9
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 19980.00 EUR / 14 042.02 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 17082.90 EUR / 12 005.93 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 899.10 EUR / 631.89 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1998.00 EUR / 1 404.20 LVL;
Юридическии адрес: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
Номер тел.: 29285185
Е-почта:
Домашняя страница: www.aglona.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org