Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Zināšanas un Izpratne: saskarsmei ģimenē jākļūst p[..]

eez-2009  grafiskais elements


Zināšanas un Izpratne: saskarsmei ģimenē jākļūst par drošas nākotnes pamatu.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Sociālo atstumtību veicina nepilnvērtīgas socializācijas prasmes un zema pašapziņa, kas veidojas pirmajos dzīves gados saskarsmē ar vecākiem. Tradicionālajā kultūrā šo saskarsmi nodrošināja ikdienas sadzīvē lietotās dziesmas, rotaļas, spēles. Tagad tradicionālā ģimenes sadzīve ir zudusi, vairs nenotiek bērna attīstība, ko tā veicināja. Mēs piedāvājam inovatīvu pieeju sociālās atstumtības mazināšanai. Ar mērķi nodrošināt pozitīvāku nākamās paaudzes attīstību, vecākiem tiks sniegtas zināšanas par bērna attīstību, un iemācīti folklorā atrodamie veidi šo zināšanu pielietošanai praksē. Kopā ar15 Lādezera skolas skolēnu ģimenēm 2 ģimeņu nometnēs un 30 radošo darbnīcu nodarbībās tiks iepazītas, apgūtas un CD ierakstā izdotas(1000 eks.) folklorā esošās ģimenes saskarsmes dziesmas. Limbažu novada 9 skolās jauniešiem notiks 27 lekciju cikls, kurā mediķis sniegs zināšanas par bērna attīstību, bet jaunieši folkloristi parādīs, kā šīs zināšanas var tikt pielietotas ģimenes sadzīvē.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija ilgtermiņā veicināt Limbažu novadā dzīvojošo ģimeņu spēju pārvarēt sociālā riska faktorus, pilnveidojot to saskarsmes prasmes, stiprinot ģimeniskās vērtības un veidojot sabiedrības izpratni par sociālās jomas preventīvo pasākumu nozīmību.

Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 36 bērni, 256 jaunieši un 22 ģimenes ar bērniem. Kā arī 23 Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi un 9 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
•Sagatavotas un īstenotas 2 ģimeņu nometnes, katra 5 dienu garumā. Nometņu ietvaros notika 132 dažādas nodarbības, kuru uzdevums bija veicināt ģimenes vērtību stiprināšanu, kā arī sniegt zināšanas un prasmes par vecāku lomu bērna personības izaugsmei ģimenē. Papildus šīs aktivitātes ietvaros 4 mērķauditorijas ģimenes izgatavoja 5 kokles.
•Izstrādāta 40 minūšu koncertlekcija, kas prezentēta deviņās Limbažu novada, un vienā Saulkrastu novada izglītības iestādē. Izstrādātā koncertlekcija aptvēra informatīvo materiālu par galvenajiem bērna attīstības aspektiem un vajadzībām, kā arī muzikālo materiālu no tradicionālās kultūras, kas ļauj šīs vērtības nodrošināt ģimenes dzīvē.
•Sastādīta folkloras izlase ģimenei “Ieceļ mani saulītē” programma. Izveidotais materiāls piemērots lietošanai ikdienā, tas ietver vienkāršus, viegli atdarināmus paraugus, kas pasniegti saprotamā un piemērotā veidā, un labā mākslinieciskajā kvalitātē.
•Ierakstīts un 1000 eksemplāros izdots Ģimenes Dziesmu” programmas ieraksts CD, kā arī izveidots un izdots CD buklets, kurā iekļauti dziesmu vārdi, darbību apraksti un cita informācija saistībā ar CD saturu.
•Noorganizēts projekta noslēguma sarīkojums un atspoguļots Limbažu TV sižetā un pieejams vietnē YouTube. Sarīkojumā piedalījās apmēram 60 personas no mērķauditorijas, un papildus, apmēram 50 Limbažu novada pašvaldības iedzīvotāji.
•Īstenota publicitātes programma, kas ietver 3 sižetus TV, vienu publicitātes pasākumu projekta noslēgumā, projekta informācijas izvietošanu biedrības mājaslapā 7 reizes, projekta ietvaros sagatavotā CD nosūtīšana Saeimai, Prezidenta kancelejai, Ministru kabinetam un novada pašvaldības administrācijai.
Projekta aktivitātes bija vērstas uz pašreizējo un nākamo vecāku apmācību, lai nodrošinātu ģimenes vērtību stiprināšanu un labāku audzināšanas procesu bērniem kopš dzimšanas. Tas nodrošinās pilnvērtīgu personību izveidi, kuras nav atkarīgas no sociālā riska faktoriem. Vienlaikus tika aktivizētas ģimenes, tika celts viņu prestižs sabiedrībā, kā arī veidots inovatīvs skatījums uz sociālās jomas problēmām, atsedzot preventīvo pasākumu nozīmību (koncertlekciju klausītāji daudzkārt atzīmēja, ka ir interesanta pieeja – folkloras materiālu pamatot ar medicīnas atziņu palīdzību).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/054
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Tradicionālās kultūras biedrība "MANTOJUMS""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskola
Projekta īstenošanas vieta(s): Limbažu pagasts
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 11
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22380.35 EUR / 15 729.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18986.98 EUR / 13 344.13 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.32 EUR / 702.33 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2394.05 EUR / 1 682.55 LVL;
Juridiskā adrese: "Leiši", Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org