Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-[..]

eez-2009  grafiskais elements


Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Bērnu uzvedības traucējumi ir viena no aktuālitātēm skolā, ar kuru saskaras pedagogi, vecāki, sociālie dienesti un bērnu tiesību inspekcija. Tomēr šo problēmu var novērst pirms bērns un tā apkārtējie ir nonākuši krīzes situācijā, ja atbalsts tiek sniegts jau pirmsskolas vai sākumskolas posmā, kad vēl tikai veidojas bērna uzvedības modeļi.
Projekta mērķis - līdz 2016.gada maijam pilnveidot atbalsta pasākumus, kas pieejam Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai prventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus un to ietekmi uz bērna un tā dzīvi sabiedrība'.
Rezultātā plānots izveidot jaunu atbalsta pasākumu mērķa grupai Rīgā - ģimenēm, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem, tā sagatavošanas un aprobācijas laikā sniedzott atbalstu 36 ģimenēm un 24 to pedagogiem, apmačot 25-30 psihologus, sagatavojot rokasgrāmatu un pētījumu.
Galvenās aktivitātes - speciālistu apmācības, rokasgrāmatas izstrāde, dalībnieku atlase un programmas aprobācija (bērnu, vecāku un speciālistu nodarbības un individuālās konsultācijas), rezultātu pētījums un izplatīšana.

Projekta rezultāti: Pilnveidots atbalsta pasākums, kas pieejams Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas bērni ar uzvedības traucējumiem - izstrādātas programmas "STOP - 4-7" trīs rokasgrāmatas bērnu, vecāku un pedagogu nodarbību vadīšanai, pilotēta programma "STOP 4-7" un nodrošināts atbalsts 36 bērniem no 35 ģimenēm. Nodrošinātas apmācības 55 speciālistiem, veicināts brīvprātīgais darbs (iesaistīti 8 brīvprātīgie). Potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem un pasūtītājiem sagatavots un izplatīts pētījums par jaunā pakalpojuma ietekmi uz projektā iesaistīto bērnu stāvokli.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/051
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 19.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Skalbes”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22222.21 EUR / 15 617.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.98 EUR / 13 353.26 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1000.00 EUR / 702.80 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2222.23 EUR / 1 561.79 LVL;
Juridiskā adrese: Kungu iela 34, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: +37167240042
E-pasts:
Mājas lapa: www.skalbes.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org