eez-2009  grafiskais elements


Citāda Virtuve tavam CV

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt 20 Liepājas jauniešu, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē, iesaistot viņus pašapkalpošanās velodarbnīcas Radi Velo Pats praktiskajā darbībā un brīvprātīgā darba aktivitātēs, un tādējādi pilnveidot viņu prasmes un zināšanas, kas bagātinās viņu dzīves gājumu (CV) un nodrošinās lielāku iespēju iekļauties darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē.

Projekts norisināsies 12 mēnešus Liepājā.

Projekta ietvaros tik veiktas sekojošas aktivitātes:
1) Ērmriteņu darbnīcu organizēšana un jauniešu apmācība velosipēdu konstruēšanā.
2) Jauniešu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā pašakalpošanās velodarbnīcā.
3) 7 otrreizējās pārstrādes darbnīcas.
4) Velomaršrutu izstrāde Liepājā.
5) Apmācības par CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanu, individuāla portfolio veidošanu.
6) Radošuma un uzņēmīguma apmācības.

Projekta paredzamie rezulāti:
• Sagatavotas un izremontētas pašapkalpošanas velodarbnīcas telpas, iesaistot jauniešus brīvprātīgajā darbā un nodrošinot darbnīcas regulāru darbību pēc projekta.
• Uztaisīti/atjaunoti 20 divriteņi.
• Izstrādāti 3 alternatīvi velo-maršruti.
• Jaunieši iemācījušies gatavot dažādus sadzīvē noderīgus priekšmetus izmantojot vecas velosipēdu un citu priekšmetu detaļas.
• 20 jaunieši ieguvuši zināšanas un prasmes, kas atvieglos viņu iekļaušanos darba tirgū vai izglītības sistēmā.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots Liepājā.
Projekta īstenošanas periods bija no 27.04.2015.-26.04.2016..
Sasniegti šādi rezultāti: organizēti 2 informatīvie pasākumi, sasniegti vismaz 19 sociāli neaktīvie (NEET) jaunieši, sagatavotas un izremontētas pašapkalpošanas velodarbnīcas telpas (24 cilv. izmantošanai), organizēts 1 velokultūras pasākums “BoltikBaik 2015”, uztaisīti/atjaunoti 26 velosipēdi, no kuriem 4 ir nodoti dalībnieku pastāvīgā lietošanā, regulāri darbojas 1 pašapkalpošanas velodarbnīca un 1 viena veloviesnīcas un tajā darbojas vismaz 10 brīvprātīgie, atkarībā no viņu intereses un pieejamības, izveidoti un prezentēti 3 alternatīvie velo-maršruti: Zaļā Liepāja, Mana Liepāja, Liepāja jauniešiem, novadītas 7 „upcycling” radošās darbnīcas, nodrošināta iesaistīto jauniešu līdzdalība 7 Liepājai nozīmīgos pasākumos, novadītas 1 apmācības par radošumu un uzņēmīgumu, novadītas 2 nodarbības par CV un motivācijas vēstules aizpildīšanu, ir saplānotas projekta Boltik Baik 2016 aktivitātes.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/071
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 14.05.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Radi Vidi Pats"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "VELO-REDELE"
Projekta īstenošanas vieta(s): Liepāja
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21949.82 EUR / 15 426.42 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18406.72 EUR / 12 936.32 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 968.78 EUR / 680.86 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2574.32 EUR / 1 809.24 LVL;
Juridiskā adrese: Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
E-pasts:
Mājas lapa: www.radividipats.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org