eez-2009  grafiskais elements


Brīvprātības platforma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu sociālo integrāciju un iekļaušanos pilsoniskajā sabiedrībā, īpaši ietverot iniciatīvas, kas vērstas uz līdzdalību un brīvprātības principa, brīvprātīgā darba popularizēšanu.
Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- projekta aktivitātes notiks Brīvprātības mājā, Mūkusalas ielā 72/3.stāvā, Rīgā;
- darbnīcas sociālajām riska grupām, domdarbnīcas-semināri dažādu jomu speciālistiem, NVO dalībniekiem, brīvprātīgajiem;
- NVO tīklojuma izveide, datu bāzes izveide, ilgtermiņa sadarbības plāna un apmācību programmu izstrāde, brīvprātīgo forums;
-informatīvās dienas Latvijas reģionu pilsētās un lauku reģionos;
- sociālās kampaņas sabiedrībā, iesaistot mērķa grupas praktiskā darbībā;
- īsfilmas izveidošana par dažādu sociālo grupu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības aktivitātēs.
Projekta rezultāti:
- Projekta aktivitātes veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprinās atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2014.EEZ/PP/1/MIC/058
Projekta apstiprināšanas datums: 08.04.2015.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 14.05.2015.
Projekta statuss: Pārtraukts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „TREPES, Radošā apvienība jauniešiem”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "K.I.D.S."
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Rīga,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 8
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 25660.56 EUR / 18 034.34 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.99 EUR / 13 353.27 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1000.00 EUR / 702.80 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5660.57 EUR / 3 978.27 LVL;
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 46-5, Rīga, LV-1011
Tālr. nr.: 28356548
E-pasts:
Mājas lapa: www.vairoprieku.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org