Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > „Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidoša[..]

eez-2009  grafiskais elements


„Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidošana dzīvnieku aizsardzības jomā”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstības pakāpi, lai iedzīvotājiem nebūtu šķēršļu sadarboties un līdzdarboties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā, turpinot attīstīt sabiedrisko dzīvnieku policijas kustību, kas uzsākta projekta „Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā” ietvaros. Darbības programmas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.
Galvenie pasākumi ir sniegt informatīvu platformu dzīvnieku aizsardzības pamatjautājumos un problēmsituāciju, kurās iesaistīti dzīvnieki, risinājumos, kā arī sabiedrības līdzdalības veidos un formās lēmumu pieņemšanā un pasākumos, kas skar dzīvnieku aizsardzību.
Plānotie rezultāti ir panākt atbildīgas un informētas sabiedriskās domas veidošanos dzīvnieku aizsardzības jomā un attieksmē pret dzīvniekiem, kā arī palielināt patstāvīgo brīvprātīgo palīgu skaitu, attīstīt sabiedrisko dzīvnieku policijas kustību, veicināt portāla http://www.dzivniekupolicija.lv lietošanu ne tikai nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju vidū, bet arī pašvaldību un atbildīgo iestāžu praktiskajā darbībā dzīvnieku aizsardzības interesēs.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas vieta: Rīga, visa Latvija
Projekta mērķis ir sasniegts – projekta ietvarosi r sniegtas 128 juridiskas konsultācijas tiešsaistē personām par dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumiem; regulāri aktualizēta informācija portālā http://www.dzivniekupolicija.lv, publicējot gan rakstus, gan aktuālus notikumus, akcijas dzīvnieku aizsardzības un labturības nozarē (veikti 80 jauni ieraksti); notikusi aktīva biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” dalība publiskos pasākumos ar biedrības stendu, kur pasākumu apmeklētāji informēti par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, par dzīvnieku patversmi, par palīdzēšanas un iesaistīšanās iespējām, par brīvprātīgo darbu dzīvnieku aizsardzības jomā (īstenota dalība 18 pasākumos, kopā biedrības stendā nostrādāts 54 dienas); izglītības iestādēs vadītas informatīvas stundas “Cilvēcības stunda” par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, dzīvnieku patversmi un brīvprātīgo darbu informēti skolēni (novadītas 36 nodarbības, kuras noklausījušies 1391 bērni un jaunieši); īstenotas 6 informatīvas kampaņas sabiedrības izglītošanai par sezonālām dzīvnieku aizsardzības aktualitātēm; īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi: sagatavotas 6 preses relīzes; sniegtas 13 intervijas, viedokļi,komentāri, informācija masu medijiem; veikti 65 jauni ieraksti biedrības mājas lapā komentāri, informācija masu medijiem; veikti http://www.ulubele.org par projektu un īstenotajām aktivitātēm.
Projekta īstenošanas laikā sasniegti šādi rezultāti: Projekta laikā novadītas 36 informatīvās stundas (Cilvēcības stundas) 31 izglītības iestādē. Kopā Cilvēcības stundās piedalījušies 1391 bērns /skolēns. Projekta laikā nodrošināta dalība 14 sēdēs, diskusijās, darba grupās, konferencēs Ministru kabinetā, Zemkopības ministrijā un Labklājības ministrijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā u.c.; sagatavoti un iesniegti 5 atzinumi, biedrības viedokļi Zemkopības ministrijai un Labklājības ministrijai. Projekta laikā biedrība ar stendu piedalījusies 18 publiskos pasākumos, kopā darbā stendā nostrādātas 54 dienas. Projekta laikā biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele” piedalījusies 3 labdarības akcijās: Suns meklē mājas; Labdarības siena; Ķepas meklē mājas. Īstenotas 6 informatīvās kampaņas par plānotajām tēmām. Projekta laikā izstrādāti 6 informatīvi materiāli biedrības internet vietnei; izstrādātas 2 skrejlapas; 3 flajeri par plānotajām sezonālajām aktualitātēm dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Projekta laikā sagatavoti un publiskoti 6 video materiāli: 1) “Brīvprātīgais palīgs dzīvnieku patversmē”; 2)“Nāc talkā dzīvnieku patversmei!”; 3) “Kaķēnu terapija”; 4) “Pastaigas ar patversmes suņiem –ieguvums Tev un patversmes dzīvniekam” 5)“11.Ziemassvētki Ulubelē” 6) “Tuvojas gada nogales svētki, parūpējies par savu mīluli”. 30.09.2015.g. noorganizēts dzīvnieku aizsardzības organizāciju salidojums Rīgā, Brīvības ielā 85, 4.stāvā, kurā piedalījušies 13 organizāciju pārstāvji. Projekta laikā portāls http://www.dzivniekupolicija.lv papildināts ar 80 ierakstiem, no kuriem: 63 informatīvie raksti, 17 biežāk uzdoto jautājumu apkopojumi; sniegtas 128 juridiskās konsultācijas tiešsaistē. Biedrības mājas lapā http://wwww.ulubele.org, atbilstoši mājas lapas tehniskajām iespējām izveidota atsevišķa projektam veltīta sadaļa ar 4 apakšsadaļām. Projekta laikā biedrības mājas lapā ievietoti 65 ieraksti, no kuriem: 54 ieraksti par projektā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/009
Projekta apstiprināšanas datums: 15.09.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.01.2015.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 26664.89 EUR / 18 740.19 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 22798.48 EUR / 16 022.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1199.92 EUR / 843.31 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2666.49 EUR / 1 874.02 LVL;
Juridiskā adrese: "Jaunsalenieki", Salaspils novads, LV-2121
Tālr. nr.: 29216113
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.ulubele.org

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org