Печатать |

Начало > Источники финансирования > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014[..] > Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)[..] > LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līd[..]

eez-2009  grafiskais elements


LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Oписание

Darbības programmas mērķis ir stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB), lai nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanā no vietēja līdz globālam līmenim.

Programma balstīta uz diviem galvenajiem aktivitāšu blokiem:
1) jaunu biedru piesaisti un esošo noturēšanu, nodrošinot biedru interešu apmierināšanu un regulāru komunikāciju, kā arī LOB aktivitāšu publicitāti un sabiedrības (gk., bērnu un jauniešu) izglītošanu par dabas aizsardzības jautājumiem;
2) līdzdalību ar dabas aizsardzību saistītu lēmumu pieņemšanas procesos no vietējā līdz globālam līmenim, ietverot gan tiešas līdzdalības aktivitātes, gan dažāda līmeņa sadarbības tīklu veidošanu līdzdalības iespēju veicināšanai.

Papildus minētajiem blokiem paredzētas aktivitātes līdzekļu piesaistei.

Galvenie plānotie rezultāti ir LOB biedru skaita palielināšana līdz 1000 un dabas aizsardzības interešu ievērošanas nodrošināšana dažāda līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos.

Результаты проекта: Gada plāna mērķis bija dot pamatu LOB biedru skaita stabilam pieaugumam ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem vecumā no 10 līdz 21 gadam, noskaidrojot iedzīvotāju intereses un nodrošinot regulārus kontaktus ar biedriem. Projekta mērķa grupa bija 1004 Latvijas iedzīvotāji, 1 NVO, 140 NVO biedri. Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) Veikta 1004 iedzīvotāju aptauja par zināšanām dabas aizsardzības jomā. LOB biedru skaits palielinājies līdz 539. Jauno biedru skaits 2015. gadā ir 70. Sekotāju skaits: Twitter – 1120, Facebook – 890, Draugiem – 890.
2) LOB pārstāvji piedalījušies uzraudzības grupās 4 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos. LOB sniegusi atzinumus un iesaistījusies 10 normatīvo aktu projektu vai plānošanas dokumentu izstrādes vai grozījumu veikšanas procesā:
Aizsargjoslu likums,
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes,
EK Putnu un Biotopu direktīvas,
MK noteikumi par kompensāciju izmaksu par aizsargājamu dzīvnieku nodarītiem zaudējumiem,
Makšķerēšanas noteikumi,
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu",
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums,
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi,
Ķemeru nacionālā parka individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts,
Medību likums.
LOB speciālisti iesaistījušies sniegto sertificēto ekspertu atzinumus par putniem izvērtēšanā;
LOB interneta lapā publicētas 8 ziņas par projekta aktivitātēm;
LOB kopējie ienākumi no vispārīgiem ziedojumiem, biedru naudas un tirdzniecības sasniedz 9000 EUR gadā.

Информация

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/058
Дата утверждения проекта: 15.09.2014.
Дата заключения проектного договора: 22.12.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 30796.06 EUR / 21 643.59 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 22800.00 EUR / 16 023.93 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1200.00 EUR / 843.36 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6796.06 EUR / 4 776.30 LVL;
Юридическии адрес: "Priedulāji, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV-3146
Номер тел.: 67221580, 26028225
Факс:
Е-почта:
Домашняя страница: www.lob.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org

 


Дата печати: 20.07.24