Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Prakse > Salaspilī atdzimst tehniskās jaunrades tradīcijas[..]

eez-2009  grafiskais elements


Salaspilī atdzimst tehniskās jaunrades tradīcijas

„Pie mums Salaspilī tehniskās jaunrades ziņā ilgstoši nebija pilnīgi nekas – ne vietas, ne cilvēku, ne materiālo resursu. Arī pašvaldība nezināja no kura gala šim jautājumam pieķerties," atminās salaspiliete Līga Grantiņa, kurai tādēļ nācies savu dēlu vadāt uz pulciņiem Rīgā. Pārrunājot šo situāciju vietējā daudzbērnu ģimeņu biedrībā „Mārtiņsala", vecāki nolēmuši ņemt iniciatīvu savās rokās. Arī dome viņus piekritusi atbalstīt un vecāki kopā ar pašvaldību pērn uzrakstīja projektu „Radi radoši", kura mērķis ir veicināt Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu un pārējo Salaspils novada bērnu labklājību, izveidojot un aprobējot interešu izglītības programmas tehniskajā jaunradē bērnu radošās domāšanas un tehnisko spēju attīstīšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai netālu no mājām.

Ar pašvaldības atbalstu projekta autori ieguvuši un iekārtojuši telpas Salaspilī Rīgas ielā 36, ko vietējie jau sauc par „Radošo māju". Savukārt par projekta līdzekļiem sagatavota mācību programma lego un lidmodelisma pulciņiem, apmācīti pasniedzēji, iepirkti pulciņam nepieciešamie materiāli. „Sākumā interese uz lego pulciņu bija tik liela, ka mēs pat nespējām visus gribētājus uzņemt. Ar lidmodelismu gan sākums bija grūtāks, paši gājām uz skolām, stāstījām un rādījām, kas tas ir," stāsta L. Grantiņa. Vēlāk gan interesentu skaits izlīdzinājies un vidēji katru pulciņu apmeklēja ap 30 bērnu. To, ka vietējiem ir liela interese par projektu apliecina arī salīdzinoši liels projekta sekotāju skaits sociālajos portālos. „Lidmodeļi izvērtās par īstu veiksmes stāstu, jo šo pulciņu apmeklē nedaudz vecāki bērni. Daudz no viņiem skolā ir nevaldāmi dauzoņas, bet šeit viņiem acis spīd un uzmanīgi tver katru vārdu no pasniedzēja. Iespējams šādā vidē puiši iegūst to, kas skolotāju sieviešu kolektīvā viņiem pietrūkst," spriež L. Grantiņa. Kā papildus aktivitāte jaunajiem tehniķiem projekta noslēgumā tika nodrošināta ekskursija uz Igaunijas zinātnes centru AHHAA, lai rosinātu tālāku interesi par tehniskām lietām, bet Latvijā norisinājās lego nometne.

Projekts „Radi radoši" jau ir noslēdzies, bet pamats ir ielikts kārtīgs un tehniskā jaunrade Salaspilī jau iesakņojusies. Atzīstot izmēģinājumu par veiksmīgu, pēc projekta beigām pulciņu uzturēšanu un pasniedzēju algošanu pārņēmusi pašvaldība. Lielākajiem audzēkņiem interese pieaug tādēļ nesen iegādāti robotikas komplekti, bet nākotnes plānos arī elektronikas pulciņa izveide. Taču pie pamales rēgojas drūms mākonis. Pašvaldība ieplānojusi vērienīgu ielas un netālās dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukciju, kuras ietvaros paredzēts nojaukt „Radošo māju". „Taču mēs kopīgiem spēkiem esam izdarījuši tik daudz, ka esmu droša – tehniskā jaunrade Salaspilī nepazudīs un kopīgiem spēkiem atradīsim jaunas telpas," pārliecināta L.Grantiņa.

„Radi radoši” „Radi radoši” „Radi radoši” „Radi radoši”