Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Prakse > Spēlējot apgūst sociālo uzņēmējdarbību

eez-2009  grafiskais elements


Spēlējot apgūst sociālo uzņēmējdarbību

No pagājušā gada augusta līdz šī gada jūlija beigām nodibinājums „Biznesa attīstības fonds" (BAF) realizēja projektu „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem". Tā ietvaros 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem ieguva zināšanas par sociālo uzņēmumu veidošanas iespējām.

Projekta iesākumā ar tā dalībniekiem tika veiktas individuālās pārrunas, lai atklātu katra jaunieša individuālos talantus, spējas un prasmes un palīdzētu viņiem izvirzīt mērķus profesionālajā jomā. Pēc tam sekoja praktiska apmācība par sociālo uzņēmumu veidošanu. Tajās tika apgūtas tādas teorētiskās tēmas kā: sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā; sociālo uzņēmumu izveidošanas filozofija un idejas; organizācijas vadība; mārketings un personāla vadība sociālajos uzņēmumos, finanšu vadība; produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana. Paralēli teorētisko iemaņu apgūšanai tiks organizētas praktiskās nodarbības, kuru laikā jaunieši radoši strādās komandā, lai, kopīgi sadarbojoties, izstrādātu nākotnes sociālā uzņēmuma ideju. Spēles veidā jaunieši apgūs prasmes, kā, izmantojot savas spējas un talantus, izveidot sociālo uzņēmumu. Nodarbībās tika akcentētas dzīves pamatvērtības, sava dzīvesceļa apzināšanās, personīgo un profesionālo mērķu izvirzīšana un sasniegšana, iniciatīvas uzņemšanās, motivācija pārvarēt grūtības. Praktiskās nodarbības veicinās apgūto teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu, jauniešu radošā potenciāla attīstīšanu, pilnveidos komandas darba iemaņas, attīstot spēju integrēties sabiedrībā un labas sadarbības prasmes: empātiju, izpalīdzību, iecietību; prasmi izveidot komandas vienotības apziņu, dalīties ar informāciju un deleģēt uzdevumus, diskutēt, argumentēt un vienoties. Apmācību spēles pamatā tiek modelēta sociālās uzņēmējdarbības situācija, kurā dalībnieki iziet cauri uzņēmuma veidošanas un darbības procesam, meklējot risinājumus dažādās situācijās, pieņemot lēmumus un iejūtoties dažādās lomās (sociālā uzņēmuma vadītājs, darbinieks, pārdevējs, pircējs u.c.). Programmas uzdevums – jauniešu komanda spēles veidā izspēlētu nākotnes sociālā uzņēmuma izveidošanas ideju.

Lai pārliecinātos, kā iegūtās zināšanas izmantojamas praksē, projekta dalībnieki apmeklēja dažādas organizācijas, kas jau reāli nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību. Tā, piemēram, viņi apmeklēja biedrības „Aicinājums Tev" un „Cerību Spārni", uzņēmumu „Limbažu filcs", fondu „Pirts muzejam" un citas līdzīgas iestādes. „Jaunieši uzdeva sev interesējošos jautājumus, izteica priekšlikumus, aktīvi diskutēja. Kāds ieguva pieredzi, kā labāk īstenot savu ideju, kāds saprata, ka viņa idejai vēl jānobriest, kāds bija gatavs palīdzēt kā brīvprātīgais. Ieguvēji bija gan dalībnieki, gan uzņēmēji," pārliecināta projekta vadītāja Elvita Rudzāte.

Projekta noslēgumā ar katru projekta dalībnieku veiktas atkārtotas individuālās pārrunas, lai noteiktu jaunieša ieguvumu no praktiskajām apmācībām un komandu darba, iegūtu atgriezenisko saiti un sniegtu ieteikumus turpmākajam pilnveidošanās procesam un mērķu sasniegšanai. „Jaunieši apliecināja, ka individuālas pārrunas gan projekta sākumā, gan projekta nobeigumā daudz deva savu mērķu skaidrākai izpratnei, savu stipro un vājo pušu apzināšana," teica E. Rudzāte. Savu sociālo uzņēmumu gan vēl neviens neesot izveidojis, kaut arī viena dalībniece ļoti apņēmīgi gatavojusi plānu pansionāta veidošanai. Tomēr E. Rudzāte pārliecināta, ka pat ja šie jaunieši neizveidos savus sociālos uzņēmumus, dalība apmācībās palīdzēs viņiem risināt sociālās atstumtības jautājumus, noticēt savām spējām un virzīties uz rezultātu ikvienā jomā, jo tajās iegūtas tādas universāli noderīgas prasmes kā spēja paskatīties uz savām problēmām no cita skatupunkta, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, adekvāti novērtēt savas iespējas, saskatīt potenciālu un patstāvīgi uzņemties atbildību, lai virzītos uz mērķu sasniegšanu.

Biznesa attīstības fonds Biznesa attīstības fonds