eez-2009  grafiskais elements


Uzsāk dzīvnieku terapiju

Rehabilitācija ar dzīvnieku palīdzību Latvijā nav nekāds jaunums, taču līdz šim tā vairāk tika izmantota vien atsevišķos individuālos gadījumos. Centrs „Valdardze" pašlaik īsteno projektu, kura ietvaros par pastāvīgu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas daļu kļūst reitterapija (ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgiem) un kanisterapija (ārstēšanas metode, kura pastiprina rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni, kuru vada kvalificēts terapeits).

Projekta iesākumā, sadarbojoties dažādu jomu profesionāļiem no centra „Valdardze", krīzes centra „Paspārne", Talsu novada krīžu centra kā arī reitterapijas un kanisterapijas speciālistiem (tai skaitā arī no Norvēģijas), tika radīta inovatīvā sociālās rehabilitācijas programma kanisterapijā un reitterapijā no vardarbības cietušiem bērniem. Krīzes centri dalījās ar zināšanām par savas mērķa grupas problēmām un vajadzībām, bet dzīvnieku terapijas speciālisti iepazīstināja ar savu pieredzi un piedāvājumu. Zināšanas par reitterapijas un kanisterapijas rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanu un realizēšanu tika iegūtas arī pieredzes apmaiņā pie EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģijā). Pēc tam tika novadīts seminārs Latvijas krīžu centra darbiniekiem, par kanisterapiju un reitterapiju nozīmi vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā.

Projekta galvenā sadaļā ir suņu un zirgu terapijas „ieiešana dzīvē'". Proti - iekļaušana krīžu centru sociālā rehabilitācijas programmās. Projekts norisinās trīs vietās – Valmierā, Talsos un Ventspilī, sadarbībā ar vietējiem krīzes centriem vardarbībā cietušajiem. „Projekts vēl turpinās, bet jau tagad varam secināt, ka tas ir veiksmīgs. Dzīvnieku iekļaušana rehabilitācijas programmās paātrina pozitīvu rezultātu sasniegšanu – bērni ātrāk atveras, kļūst pozitīvāki un atgūs pašpaļāvību," stāstīja projekta vadītāja Eva Sāre. Interesi par pilotprojekta rezultātiem izrādījuši arī citi krīzes centri. Tādēļ E. Sāre cer, ka dzīvnieku terapija Latvijā nostiprinājusies uz palikšanu.

Dzīvnieku iesaistīšana terapijā ceļ cietušā pašvērtējumu un mazina varmācības radīto seku iespaidu uz viņa dzīves kvalitāti. Ik mēnesi projektā iesaistīt krīzes centru bērniem notiek nodarbības. Suņi dodas pie viņiem uz krīzes centriem, bet pie zirgiem bērni dodas uz Ventspils novada Tārgali vai Kocēniem pie Valmieras. Kopā ar dzīvniekiem bērni pilda dažādus uzdevumus – cenšas panākt, lai dzīvnieki viņus klausītu, vai vienkārši dodas pastaigās, aprūpē četrkājainos draugus.

„Pēc piedzīvotās vardarbības šiem bērniem ir zems pašvērtējums un antisociāls noskaņojums, bet tādu cilvēka komandām dzīvnieks neklausa. Vēloties, lai dzīvnieks izpilda uzdoto, bērnam rodas motivācija sakārtot pašam sevi. Viņš it kā strādā ar dzīvnieku, bet patiesībā – pats ar sevi," terapijas būtību skaidroja E. Sāre.

Pašlaik Latvijā dzīvnieku terapiju izmanto tikai vardarbībā cietušajiem bērniem, taču pasaulē izmēģinātas arī citas programmas ar dzīvnieku iesaisti. Viņi apmeklē pacientus slimnīcās un sirmgalvjus pansionātos, lai padarītu krāsaināku viņu ikdienu, kā arī ieslodzījuma vietas, lai mācītu atbildību un labestību cietumniekiem.

Projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā" sākās 2014. gada 1. janvārī un turpināsies līdz 2015.gada 31. decembrim.

Centrs „Valdardze” Centrs „Valdardze” Centrs „Valdardze” Centrs „Valdardze” Centrs „Valdardze”