eez-2009  grafiskais elements


Ejot līdzi laikmetam!

2012.EEZ/PP/1/MEC/065

Kopš 2013. gada novembra Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) īsteno projektu "Ejot līdzi laikmetam!". Tā vispārējais mērķis ir veicināt personu ar dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrības dzīvē un paaugstināt dzīves kvalitāti, bet tiešais mērķis – attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu 100 vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, LNS projekta ietvaros sākusi piedāvāt inovatīvu sociālu pakalpojumu – datorprasmju apgūšanu, interneta pieejamību un individuālās konsultācijas datora izmantošanā pensionāriem, kuri sasnieguši likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu, ar dzirdes traucējumiem. Projekta iesākumā tika izstrādātas datorapmācību programmas pensionāriem ar dzirdes invaliditāti bez priekšzināšanām, gan ar priekšzināšanām, kā arī uzstādīts atbilstošas datortehnikas komplekts.

Projekta īstenotāji pārliecināti, ka datorprasmju apgūšana un interneta pieejamība vecuma pensionāriem ar dzirdes traucējumiem veicinās viņu labklājības izaugsmi, informatīvās vides pieejamību un sekmēs sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Turklāt projekta izglītojošo aktivitāšu īstenošana sekmēs izpratni vecuma pensionāriem ar dzirdes invaliditāti par viņu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās.

„Šī ir lieliska iespēja nedzirdīgajiem pensionāriem apgūt datorlietošanu un bezgalīgās interneta piedāvātās iespējas. Piemēram, atverot savu internetbanku, vairs nevajadzēs iet un stāvēt rindās, lai samaksātu daudzos komunālos pakalpojumus, to varēs izdarīt mājās, ar visām ērtībām, sēžot pie datora. Taču pats galvenais ieguvums ir cilvēku pašapziņas pieaugums un tas, ka viņi internetā var kā līdzīgs ar līdzīgu iesaistīties diskusijās ar pārējo sabiedrību, sazināties ar draugiem un radiem caur Skype vai sociālajiem portāliem," stāsta projekta vadītāja Diāna Zālamane-Leite.

„Apmācību sākam ar pašiem pamatiem: jāiepazīstas ar datora aparatūru, jāiemācās lietot klaviatūru, datorpeli, jāatver mape. Mums ir divas grupas: viena, kas sāk no nulles, un otra, kas jau apguvusi datorlietošanas pamatus un grib padziļināt savas prasmes. Apmācību grupā vienlaicīgi mācās 5 klienti. Vienai grupai apmācības laiks uz 2,5 mēnešiem ir 40 stundas. Nedēļā grupai ir 2 nodarbības, katra ilgst 2 stundas. Taču uz konsultācijām var pierakstīties ikviens un tās var apmeklēt tik bieži, cik vien grib," stāsta datorpasniedzējs Juris Grundulis. Viņš atminās, ka sākotnēji klientu interese bijusi salīdzinoši neliela, bet tad tā augusi un šobrīd mērķauditorijas atsaucība pārsniegusi projekta autoru cerības. Grupu apmācības izgājuši jau vairāk kā 70 cilvēki (kopumā plānots apmācīt 100 cilvēkus). Arī laikā, kad nenorit grupu apmācības, datori dīkā nestāv – pensionāri aktīvi apmeklē individuālās konsultācijas. Lūk dažas atsauksmes no viņiem, ko apkopojis LNS izdevums „Kopsolī":

Feodose Lepeša: „Mani bērni ir projām savā dzīvē, vairāk sazināmies skaipā, īpaši ar meitu, kas dzīvo Īrijā. Skaipu lietot man iemācīja dēls, kad vēl dzīvoja pie manis. Viņš man atstāja arī savu datoru. Kad saņēmu ziņu no LNS Centra par iespēju apgūt datorlietošanu, tad arī pieteicos. Pašlaik apmeklēju konsultācijas, bet kursi manai grupai sāksies augustā. Konsultācijas ilgst apmēram 2 – 3 stundas, eju uz tām 2 reizes nedēļā. Pašlaik apgūstu teksta ievadīšanu. Darboties ar datoru man patīk arvien vairāk, kaut gan sākumā nebija viegli apgūt tastatūru, simbolu pielietojumu. Man svarīgi ir sākumā visu pierakstīt, lai varu arī mājās paskatīties un pavingrināties."
Inta Šimkus: „Agrāk īslaicīgi mācījos datorkursos Jāņa sētā, bet ar to bija par maz. Viss pamazām aizmirstas. Tāpēc šeit gribu atsvaidzināt zināšanas un tās paplašināt. Ir ļoti jauki, ka LNS domā arī par senioriem un realizē šādus projektus."

Edgars Pļaviņš: „Datoru lietoju jau 4 gadus, sākumā dēls palīdzēja saprast, kas ir kas. Lietoju internetbanku, web kameru, lasu ziņu portālus. Skatos arī LNS mājas lapu, man ir pasūtīts arī „Kopsolī". Gribu apgūt dziļāk gan tās programmas, kuras zinu, gan arī iepazīt jaunas. Programmas bieži tiek atjaunotas un rodas pavisam jaunas iepriekšējo programmu versijas, kurās daudz kas ir savādāk. Tas mulsina. Par šīm apmācībām uzzināju no paziņām un nolēmu izmantot iespēju."

Vitauts Šaberts: „Tagad esmu pensijā un radies brīvs laiks, tieši tāpēc pieteicos šeit pamācīties. Mācos jau trešo nedēļu, sāku no nulles. Vislabāk man datorā patīk, ka var atrast dažādu informāciju par vajadzīgām lietām, piemēram, par nedzirdīgo dzīvi. Pēc apmācībām ceru iegādāties pats savu datoru. Tikai tagad man atklājas datora un interneta iespējas! Ļoti gribētu iemācīties lietot internetbanku."
Apmācības un konsultācijas notiek LNS palīdzības centrā Rīgā, Elvīras ielā 19, bet lielās atsaucības dēļ interesentiem iepriekš jāpierakstās. Projekta kopējais finansējums ir 49 013.95 eiro, no kā 44 112.54 eiro sedz EEZ finanšu instrumenta programma "NVO fonds", bet LNS iegulda 4901.41 eiro savu līdzekļu.

2012.EEZ/PP/1/MEC/065