Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Prakse > Paliatīvā aprūpe – arī ārpus Rīgas!

eez-2009  grafiskais elements


Paliatīvā aprūpe – arī ārpus Rīgas!

2012.EEZ/PP/1/MAC/050

Ar īpašu semināru šī gada 30. janvārī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība uzsāka projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē". Tā laikā ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni ar ierobežotu dzīvildzi, varēs saņemt kvalificētu speciālistu palīdzību, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus, piemēram, telemedicīnas tehnoloģijas.

Projekta mērķa grupa ir ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām) ar ierobežotu dzīvildzi. Šobrīd Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvo dienestu sniedz paliatīvās aprūpes pakalpojumu mājās Rīgā dzīvojošām ģimenēm, bet Latvijas pārējos reģionos, izņemot Liepāju, šādi pakalpojumi mājās nav pieejami. Savas kompetences robežās bērnu medicīnisko aprūpi nodrošina ģimenes ārsti, tomēr šādu ģimeņu vajadzības ir ļoti specifiskas un iespējas saņemt atbilstošu sociālu, psiholoģisku un garīgu atbalstu vecākiem ar neizārstējami slimu bērnu invalīdu nav. Šo problēmu vismaz daļēji palīdz risināt projekta laikā ieviestais inovatīvais telemedicīnas pakalpojums. „Vecāki, kuri vēlas saņem šo pakalpojumu, var pieteikties mūsu mājas lapā. Viņi saņem lietotāja vārdu un paroli, kas viņiem ļauj jebkurā laikā sazināties ar mūsu multidisciplināro atbalsta grupu – kapelānu, psihologu, ārstiem, māsām, sociālo darbinieku. Saziņa notiek līdzīgi kā Skype videozvani. Šis pakalpojums īpaši noderīgs ģimenēm ārpus Rīgas. Savukārt ārstiem tas ļauj vizuāli novērtēt bērna stāvokli un sniegt precīzāku konsultāciju," pastāstīja biedrības valdes priekšsēdētāja Dr. Anda Jansone.

Projekta īstenošanas laikā ģimenes var saņemt gan individuālas bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas, gan arī piedalīties terapeitiskās atbalsta grupās gan vecākiem, gan slimo bērnu brāļiem un māsām. Pavisam izveidotas trīs atbalsta grupas: pirmā – sērojošajiem vecākiem, kas zaudējuši bērniņu, otrā – vecākiem, kas turpina ārstēt smagi slimu atvasi, trešā – slimo bērniņu māsām un brāļiem. Grupas vada psihologs un kapelāns un tās tiekas reizi nedēļā. Lai nodrošinātu konfidencialitāti un sniegtu dalībniekiem psiholoģisku drošību, grupu sanāksmes ir slēgtas.

Projekta ietvaros Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāvji viesojušies pie līdzīgām organizācijām Baltkrievijā, kur apmainījušies ar pieredzi. „Mums Latvijā ir labāk izstrādātas multidiciplinārās atbalsta grupas, bet baltkrieviem ir laba pieredze ar vecāku pašpalīdzības grupu organizēšanu. Turklāt viņiem darbojas bērnu paliatīvās aprūpes hospis – īpaši pielāgota ēka, kur vecāki var uz laiku atstāt smagi slimos bērnu profesionāļu aprūpē un valsts iedalījusi zemes gabalu līdzīgas ēkas celšanai pieaugušajiem. Tādēļ šī vizīte bija abpusēji izdevīga," vērtēja A. Jansone. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ar baltkrieviem sadarbojušies jau agrāk, veidojot informatīvos materiālus mērķa grupas krievvalodīgajai daļai. Nākotnē šo iesākto sadarbību iecerēts stiprināt, kopīgi startējot programmu konkursos.

Nākamgad projekta noslēgumā plānots organizēt informatīvu semināru - nometni ģimenēm, kurās ir bērni ar ierobežotu dzīvildzi, bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un organizētājiem, iesaistot arī brīvprātīgo darba veicējus. Nometnē plānotas radošās darbnīcas slimajiem bērniem un viņu tuviniekiem, bet vecāki varēs saņemt psiholoģisko un garīgo atbalstu, kā arī speciālistu konsultācijas. Paralēli notiks arī konference speciālistiem, kur NVO un valsts veselības institūciju pārstāvji diskutēs par paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstības scenārijiem un finansēšanas modeļiem.

Projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē" biedrība uzsākusi īstenot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „NVO projektu programma" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2014.gada 2. janvāra līdz 2015.gada 30. jūnijam.

 2012.EEZ/PP/1/MAC/050