Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Info > Naida runas (hate speech) mazināšana

eez-2009  grafiskais elements


Naida runas (hate speech) mazināšana

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (2009-2014) viena no horizontālām prioritātēm: Naida runas (hate speech) mazināšana.

no-hate           

Naidam-ne-en

Zināmi konkursa „Naida runai internetā - NĒ!” uzvarētāji!


Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstis cieši sadarbojas ar Eiropas Padomi un tās iniciēto Kustību pret naida runu Eiropā

Latvija tāpat kā citas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finašu instrumenta saņēmējvalstis ir apņēmušās piedalīties kampaņā pret naida runu.

Sabiedrības integrācijas fonds kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta " NVO fonds" apsaimniekotājs ir koordinējošā institūcija, saistībā ar Naidas runas mazināšanu attiecībā uz "NVO fonds" programmas un projektu līmeni.

Kustība pret naida runu ir kampaņa pret jebkāda veida naida runu internetā ( online), īpaši to, kuras visvairāk skar jauniešus. Kampaņa iestājas par līdztiesību, cieņpilnām attiecībām, cilvēktiesībām un dažādību. Kampaņa ir pret naida runu, rasismu, un diskriminācijas izpausmēm internetā ( online)

"Naida runa, pēc Eiropas Padomes definīcijas aptver visas komunikācijas formas, kas izplata, rosina, veicina vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, Anti-semītismu vai citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, tai skaitā: izteikti agresīvo nacionālismu un etnocentrismu, diskrimināciju pret minoritātēm, imigrantiem un naidīgumu pret jauniešiem imigrantiem"

Kampaņas mērķi:
• Izglītojoši pasākumi par naida runu internetā, riskiem ar ko saskaras jaunieši internetā un mediju izglītošana
• Mudināt jauniešus iestāties par cilvēktiesībām ne tikai internetā, bet arī ārpus tā;
• Mazināt toleranci pret naida runu internetā;
• Mobilizēt un apmācīt jauniešus cilvēktiesību aktīvistus;
• Identificēt naida runu internetā, ziņot un attīstīt konstruktīvas metodes kā cīnieties ar to u.c.

       

 Noderīga informācija:

 Notikumu arhīvs:

Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki atbalsta kampaņu "Naidam Nē"

Kampaņas "Naidam Nē" fotogalerija


***