Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: N[..]

eez-2009  grafiskais elements


Etnisko minoritāšu integrācija Latgales reģionā: NVO sadarbības iespējas problēmjautājumu risināšanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Sakarā ar to, ka etnisko minoritāšu pārstāvji ir īpaši pakļauti atstumtības riskam, jo parasti netiek iesaistīti sabiedrīskajā dzīve, nav informēti par Latviju, savukārt latvieši maz zina par minoritāšu kultūru un tradīcijām.
Projekta mērķis ir integrēt etnisko minoritāšu pārstāvjus Latgales reģiona dzīvē, iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, tradīcijām, valodu. Kā arī veicināt sadarbību etnisko minoritāšu pārstāvju starpā kopīgo problēmjautājumu risināšanā un NVO kapacitātes celšanā, prezentējot viņu kultūru Latgales reģiona iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes aptvers mazākumtautību pārstāvjus trijos virzienos: etnisko minoritāšu bērnu un pieaugušo integrācija un sadarbība ar etnisko minoritāšu NVO.
Mērķa grupa: etnisko minoritāšu bērni (6 – 12 gadi), etnosko minoritāšu jaunieši un pieaugušie (no 18 gadiem), etnisko minoritāšu NVO.
Projekta realizēšana samazinās aizspriedumus un stereotipus etnopolitikas jautājumos, veicot sabiedrībā regulāru informējošu un izglītojošu darbu par Latgales reģionā dzīvojošo mazākumtautību identitātes jautājumiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija integrēt etnisko minoritāšu pārstāvjus Latgales reģiona dzīvē, iepazīstinot viņus ar latviešu kultūru, tradīcijām, valodu. Ka arī veicināt sadarbību etnisko minoritāšu pārstāvju starpā kopīgi problēmjautājumu risināšanā un NVO kapacitātes celšanā, prezentējot viņu kultūru Latgales reģiona iedzīvotājiem.
Projekta mērķa grupa bija Dažādas iedzīvotāju grupas, ka piemēram – 330 mazākumtautību pārstāvji un 50 nepilsoņi. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekšminētās grupas tiesības un intereses – 179 biedri, 21 darbinieks, 7 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Tika noorganizētas divas A2-B1 latviešu valodas grupas, ka arī papildus grupas. Kopa latviešu valodu apguva 63 mērķauditorijas pārstāvji.
Tika izveidoti 100 kalendāra “Nacionālās minoritātes Latgalē” eksemplāri, un 350 kalendāra pielikumi, kuri ietver mazākumtautību nevalstisko organizāciju kontaktus.
Zīmējumu konkurss bērniem “Kultūru dažādība”, kurā piedalījās 30 bērni.
Izveidota “Latgales nacionālo kultūras biedrību asociācija”
13 mazākumtautību NVO tikšanās
NVO mazākumtautību forums, kurā piedalījās 138 mērķa grupas pārstāvji
Noorganizēta “Kultūras balle”, kurā piedalījās 85 mērķauditorijas pārstāvji, ka arī Daugavpils iedzīvotāji un pilsētas viesi varēja iepazīties ar etnisko minoritāšu kultūru un apmeklēt radošo kolektīvu uzstāšanās.
Filma par Latgales reģiona dzīvojošām etniskām minoritātēm “Latgales kultūrmantojums”.
Projekts tika vērsts uz to, lai iepazīstinātu etnisko minoritāšu pārstāvjus ar Latvijas kultūru un valodu, kā arī veicinātu mazākumtautību motivāciju popularizēt un saglabāt savu kultūru un prezentēt to Latvijas iedzīvotājiem. Kopuma secināms, ka projekts veicināja starpkultūru dialogu un etnisko minoritāšu pārstāvju integrāciju Latvijas sabiedrībā, veicināja noderīgo iemaņu un zināšanu iegūšanu par Latvijas kultūru un Latvijā dzīvojošo etnisko minoritāšu kultūru.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MEC/034
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 03.10.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "ERFOLG"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Daugavpils pilsētas dome
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 17
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 30736.76 EUR / 21 601.92 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 26279.93 EUR / 18 469.64 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1383.15 EUR / 972.08 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3073.68 EUR / 2 160.19 LVL;
Juridiskā adrese: Rēzeknes iela 5a-66, Daugavpils, LV-5421
Tālr. nr.: +37120371892, +37165420019
E-pasts:
Mājas lapa: www.erfolg.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org