eez-2009  grafiskais elements


Cīņu māksla kā fizioterapija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:
1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)
2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde
3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana
4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi

Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta –Sabile, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Sabiles vidusskola, Tukuma internātpamatskola.
Projekta mērķa grupa: Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji 80 gab., no kuriem 80 bērni un jaunieši. Brīvprātīgo iesaistāmo personu skaits 6 gab.

Galvenais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

Projekta rezultāti: Projekta vispārējais mērķis bija sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta ietvaros nodrošināta sistemātiska un mērķtiecīga integrācijas veicinoši atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.
Projekta mērķa grupa: 106 Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši , tai skaitā: 65 bērni, 16 jaunieši, 25 personas ar invaliditāti; 2 biedri un 33 brīvprātīgie.
Galvenie projekta rezultāti:
1.Izstrādātas 3 nodarbību norises programmas, kas pieejamas biedrības mājas lapā http://gmintegration.lv/projekta-aktivit-tes
2. Fiziskajās un veselības veicinošajās aktivitātes piedalījušies 106 personas (VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" 25 personas ar invaliditāti, Zemgales vsk. - 44 bērni un jaunieši, Tukuma internātpamatskolā - 37 bērni un jaunieši) ;
- Zemgales vidusskolā noorganizētas 250 stundas vispārattīstošās nodarbības;
-Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” noorganizētas 324 stundas vispārattīstošās nodarbības
- Tukuma internātpamatskolā noorganizētas 370 stundas vispārattīstošās nodarbības
Zemgales vidusskolā, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”, Tukuma internātpamatskolā (katrā 17 stundas) vispārattīstošo nodarbību laikā piedalījies fizioterapeits, kopā 51stunda.
3. Noorganizēta Veselības diena (80 bērni, jaunieši un personas ar invaliditāti, 32 brīvprātīgie).
4. Noorganizēti 2 atklāšanas semināri Veģos (47 dalībnieki.), Tukumā - 37 (dalībnieki),
2 noslēguma semināri (Veģos -54 dalībnieki, Zemgales vsk. - 48 dalībnieki).
5. Izstrādāts buklets par projektu "Cīņu māksla kā fizioterapija" ( 300 eks.)
6. Izveidota biedrības mājas lapa www.gmintegration.lv

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/101
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 02.10.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "GM Integration"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”,Tukuma internātpamatskola,Biedrība "Latvijas karate-do J.K.A. federācija",Zemgales vidusskola
Projekta īstenošanas vieta(s): Sabile,Abavas pagasts,Tukums
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 32500.00 EUR / 22 841.13 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 27787.50 EUR / 19 529.17 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1462.50 EUR / 1 027.85 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3250.00 EUR / 2 284.11 LVL;
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 61-18, Rīga, LV-1084
Tālr. nr.: +371 22300131
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org