eez-2009  grafiskais elements


Citāda Latvija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis – veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu pieejamības veicināšana bērniem un jauniešiem ar redzes invaliditāti Latvijas reģionos.
Projekta tiešā mērķa grupa ir neredzīgi un vājredzīgi bērni un jaunieši, kuriem ikdienā ir problemātiski vai neiespējami nodarboties ar dažādiem sporta veidiem informācijas trūkuma un vides nepieejamības dēļ.
Projekta “Citāda Latvija” ietvaros tiks izstrādāta eksperimentālā grupa, kuras sastāvēs no 9 neredzīgiem bērniem un jauniešiem un 20 redzīgiem bērniem un jauniešiem. Šāda proporcija ir izvēlēta, vadoties no iepriekšējās pieredzes, kas norādījusi, lai neredzīgos bērnus un jauniešu veiksmīgāk integrētu sabiedrībā, redzīgo bērnu un jauniešu skaitam ir jābūt divreiz lielākam. Katram neredzīgajam skolēnam būs asistents, tajā tiks iesaistīti arī brīvprātīgie darbinieki – studenti, kas šobrīd apgūst augstskolās sporta pedagoģiju. Tiks aicināti iesaistīties Labklājības ministrijas, Izglītības ministrijas un Pašvaldības lietu ministrijas pārstāvji.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/125
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 26.09.2014.
Projekta statuss: Pārtraukts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Es Redzu"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Drobakas pašvaldība,Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 58214.80 EUR / 40 913.59 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47456.35 EUR / 33 352.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2497.70 EUR / 1 755.39 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 8260.75 EUR / 5 805.69 LVL;
Juridiskā adrese: Tērvetes iela 12-1, Jūrmala, LV-2010
Tālr. nr.: 26482718
Fakss: n/a
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.esredzu.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org