eez-2009  grafiskais elements


Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: sekmēt vardarbības mazināšanos ģimenēs.
Mērķa grupa: vardarbībā cietušas un vardarbību veikušas personas, t.sk.invalīdi.
Īstenošanas vieta: „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads.
Galvenās aktivitātes:
1.Izstrādāt vardarbībā ģimenē cietušu personu un vardarbību veikušu personu rehabilitācijas programmu, integrējot tajā darba terapiju.
2.Pielāgot un papildināt materiālo bāzi programmas ieviešanai, veikt personāla apmācību.
3.Aprobēt un ieviest izstrādāto programmu, veicot kompleksu darbu ar mērķa grupas ģimenēm - 72 vardarbībā cietušām un 12 vardarbību veikušām personām.
4.Sagatavot metodiskos materiālus programmas ieviešanai un nodrošināt projekta publicitāti.
Plānotie rezultāti:
Izstrādāta un aprobēta vardarbībā ģimenē cietušu personu rehabilitācijas programma, kura paredz kompleksu darbu ar vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām personām, lai novērstu vardarbības sekas un mazinātu tās cēloņus.
Pielāgota materiālā bāze programmas ieviešanai, personālam nodrošinātas apmācības.
Sagatavoti metodiskie materiāli programmas ieviešanai un nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: sekmēt vardarbības mazināšanos ģimenēs.

Partneri: Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, Nodibinājums "Centrs "Valdardze"", Biedrība "Mans patvērums"

Mērķa grupa: no vardarbības cietušas personas, t.sk. invalīdi 36, vardarbību veikušas personas, t.sk. invalīdi 12/12, no vardarbības cietuši bērni, t.sk. invalīdi 24, no vardarbības cietušu bērnu vecāki, t.sk. invalīdi 12.

Īstenošanas vieta: „Varavīksne”, Egļusala, Rugāju novads.

Galvenās aktivitātes:

1.Izstrādāt vardarbībā ģimenē cietušu personu un vardarbību veikušu personu rehabilitācijas programmu, integrējot tajā darba terapiju.

2.Pielāgot un papildināt materiālo bāzi programmas ieviešanai, veikt personāla apmācību.

3.Aprobēt un ieviest izstrādāto programmu, veicot kompleksu darbu ar mērķa grupas ģimenēm - 72 vardarbībā cietušām un 12 vardarbību veikušām personām.

4.Sagatavot metodiskos materiālus programmas ieviešanai un nodrošināt projekta publicitāti.

Īstenotie rezultāti:

Izstrādāta un aprobēta vardarbībā ģimenē cietušu personu rehabilitācijas programma, kura paredz kompleksu darbu ar vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām personām, lai novērstu vardarbības sekas un mazinātu tās cēloņus (iesaistītas 72 vardarbībā cietušas un 12 vardarbību veikušas personas).

Pielāgota materiālā bāze programmas ieviešanai, personālam nodrošinātas apmācības (30 dalībnieki apmācībās "Ģimene kā sistēma. Problēmas un to risināšanas iespējas").

Sagatavoti metodiskie materiāli programmas ieviešanai un nodrošināta projekta publicitāte.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/018
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 23.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums "Centrs Valdardze",Biedrība “Mans patvērums”,Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Projekta īstenošanas vieta(s): Rugāju novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 15
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49999.99 EUR / 35 140.19 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42749.99 EUR / 30 044.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2250.00 EUR / 1 581.31 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Juridiskā adrese: "Varavīksne", Egļusala , Rugāju novads, LV-4570
Tālr. nr.: 29131146
E-pasts:
Mājas lapa: www.rasasperles.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org