eez-2009  grafiskais elements


"Atbildīgs, izglītots, iesaistīts"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana izmantojot inovatīvu pasākumu kopumu - sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi Latvijā, veidojot apmācību programmu, izglītojot un veicot praktisku brīvprātīgo darbu.
Šobrīd valstī mērķgrupai ir grūtības izvēlēties profesiju, atrast darbu, zema dalība sabiedriskās aktivitātēs, niecīgas brīvprātīgā darba iespējas.
Iesaistot projektā, mērķgrupa integrēsies aktīvā interesantā vidē, iegūs prasmes, motivāciju nākotnes profesijai, piem, kopējs, veterinārārsts, kinologs, jurists, sociālais darbinieks, policists u.c.
Partneri nodrošinās efektīvu mērķgrupas piesaisti. Projekta ietvaros tiks izdota rokas grāmata - kā kļūt par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru, tās praktisko darbību pārbaudot sadarbības partneru un mērķgrupas pilotprojektā. Tiks īstenotas inovatīvas sociālās kampaņas visā Latvijā.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots no 01.09.2014.-30.04.2015. pa visu Latviju.
Projekta mērķu sasniegšanas pakāpe ir atbilstoša plānotajam, īstenojot paredzētās aktivitātes. Dažādās mērķgrupas projektā tiek iesaistītas atbilstoši to iespējām līdzdarboties:
- bērni, jaunieši, ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti – Cilvēcības stundās (novadītas 56 cilvēcības stundas, kurās piedalījušies 948 bērni, 200 jaunieši, 26 ģimenes ar bērniem, 268 personas ar invaliditāti;
- jaunieši, ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti – piedalījušies talkās dzīvnieku patversmē (noorganizētas 49 ikmēneša mazās talkas un 4 lielās talkas, kurās piedalījušies 120 bērni, 308 jaunieši, 57 ģimenes ar bērniem, 66 personas ar invaliditāti;
- jaunieši – iesaistīti brīvprātīgajā darbā: dzīvnieku patversmē brīvprātīgo darbu veikuši 513 jaunieši; publiskos pasākumos piedalījušies 83 jaunieši; internet vidē brīvprātīgo darbu veikuši 113 jaunieši.
Atbilstoši projekta plānam veiktas citas projekta aktivitātes: vismaz 2 reizes mēnesī jauniešu informēšana par iespējām piedalīties projektā; ikmēneša praktiskie semināri-darba grupas jauniešiem (projekta periodā notikuši 20 praktiskie semināri-darba grupas), kas veic brīvprātīgo darbu projekta ietvaros; īstenots sociālo kampaņu projekts; regulāri publiskota informācija par projekta aktivitātēm biedrības mājas lapā projektam veltītajā sadaļā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MAC/020
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.09.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv",Stopiņu novada dome,Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 111111.11 EUR / 78 089.33 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 95000.00 EUR / 66 766.38 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 5000.00 EUR / 3 514.02 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11111.11 EUR / 7 808.93 LVL;
Juridiskā adrese: "Ozolaine", Līči, Stopiņu novads, LV-2118
Tālr. nr.: 29216113
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.ulubele.org

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org