eez-2009  grafiskais elements


Stipra miesa- vesels prāts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kas ne tikai uzlabotu un nostiprinātu viņu fizisko veselību, bet arī sekmētu pašapziņas celšanos un iemācītu sabiedrības morāles vērtības, tādējādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.

Projekts tiks īstenots Jelgavā, Dobelē, Talsos, Tukumā, Rīgā un Klapkalnciemā.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
1. “Atbalsta personāla nodrošināšana” - 6 nodarbību instruktori 19 mēnešus pasniegs karatē nodarbības projekta sadarbības partnera bērniem un jauniešiem;
2. “Mērķa grupai nepieciešamā inventāra iegāde”- projekta iesniedzējs iegādāsies nodarbību norisei nepieciešamos kimono un aizsargus;
3. “Nometnes organizēšana”- projekta īstenošanas 20.mēnesī tiks organizēta vienas dienas nometne, kuras laikā mērķa grupa atrādīs projekta laikā apgūto;
4. “Publicitātes pasākumi”- projekta iesniedzējs organizēs 2 seminārus un projekta laikā sagatavos publicitātes rakstus.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/114
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 12.09.2014.
Projekta statuss: Pārtraukts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas karate-do J.K.A. federācija"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs,Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi",Irlavas bērnu nams - patversme,Strazdes bērnu nams,Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava,Bauska,Ogre,Talsi,Tukums,Engures novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 30467.25 EUR / 21 412.51 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 26049.49 EUR / 18 307.69 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1371.03 EUR / 963.57 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3046.73 EUR / 2 141.25 LVL;
Juridiskā adrese: Brīvības iela 19, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Tālr. nr.: 29439144
E-pasts:
Mājas lapa: http://www.skdun.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org