Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Bērnu ar autismu un autiska spektra traucējumiem i[..]

eez-2009  grafiskais elements


Bērnu ar autismu un autiska spektra traucējumiem invalidizācijas un sociālās atstumtības riska mazināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: bērnu ar autismu sociālā iekļaušana un integrācija sabiedrībā; sociālās atstumtības un vardarbības risku samazināšana; palīdzība sasniegt augstāko iespējamo izglītības programmu.
Mērķa grupa: bērni ar autismu un viņu ģimenes, speciālisti, kas saskaras ar autiskiem cilvēkiem.
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Galvenās aktivitātes: individuāla rehabilitācijas plāna realizēšana 25 bērniem, saskarsmes treniņa grupas pusaudžiem, atbalsta grupas vecākiem, izglītojoši semināri speciālistiem, Norvēģijas saskarsmes treniņa programmas ieviešana Latvijā, inovatīvas metodikas izstrādāšana vardarbības pret autiskiem bērniem prevencijai un atklāšanai.
Plānotie rezultāti: Īstermiņā: uzlabojas 25 bērnu garīgā veselība, vismaz 75 vecāku un vairāk nekā 100 speciālistu izpratne par autismu, mazinās ģimeņu sociālā izolācija, un vardarbība pret bērniem. Ilgtermiņā: pieaug autisku cilvēku iespēja mācīties vispārizglītojošās skolās un iesaistīties darba tirgū, mazinās invalidizācija.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis: bērnu ar autismu sociālā iekļaušana un integrācija sabiedrībā; sociālās atstumtības un vardarbības risku samazināšana; palīdzība sasniegt augstāko iespējamo izglītības programmu.
Mērķa grupa: bērni ar autismu un viņu ģimenes, speciālisti, kas saskaras ar autiskiem cilvēkiem.
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Galvenās aktivitātes: individuāla rehabilitācijas plāna sagatavošana un īstenošana 25 bērniem, saskarsmes treniņa grupas 8 pusaudžiem, izglītojoši semināri 10 speciālistiem - Norvēģijas saskarsmes treniņa programmas ieviešana Latvijā, inovatīvas metodikas izstrādāšana vardarbības pret autiskiem bērniem prevencijai un atklāšanai.
Sasniegtie rezultāti: uzlabojusies 25 bērnu garīgā veselība, 60 pirmsskolas pedagogu un skolotāju izpratne par autismu, 10 profesionāļi apguvuši Norvēģijas saskarsmes treniņa programmas vadīšanu, 8 pusaudži piedalījušies saskarsmes treniņos.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/145
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.11.2013.
Projekta statuss: Pārtraukts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Autisma centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Nodibinājums „Centrs Dardedze”,Nodibinājums "Ziemeļvalstu - Baltijas valstu organizācija speciālistiem, kas strādā ar bērniem un pusaudžiem"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Rēzekne,Liepāja,Līvāni,Sigulda,Talsi,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 100555.71 EUR / 70 670.96 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 85975.13 EUR / 60 423.67 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4525.01 EUR / 3 180.20 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10055.57 EUR / 7 067.09 LVL;
Juridiskā adrese: Paula Lejiņa iela 10-49, Rīga, LV-1029
Tālr. nr.: +371 26377261
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org