Печатать |

Начало > Источники финансирования > Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014[..] > Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)[..] > Saistošie dokumenti - Projekta līgums (EEZ FI &quo[..]

eez-2009  grafiskais elements


Saistošie dokumenti - Projekta līgums (EEZ FI "NVO darbības atbalsta programma") un pielikumi

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma"
Projekta līgums un pielikumi

docProgrammas "NVO FONDS" Projekta līgums (standartlīgums) (aktualizēts: 02.01.2014.)

docProjekta līguma 2.pielikums "Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 3.pielikums "Izmaksu efektivitātes principa ievērošanas vadlīnijas"

docProjekta līguma 4.pielikums "Auditora ziņojums"

atpakaļ uz "saistošie dokumenti"

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

 


Дата печати: 24.06.24