Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Saistošie dokumenti - Atskaišu veidlapas (EEZ FI &[..]

eez-2009  grafiskais elements


Saistošie dokumenti - Atskaišu veidlapas (EEZ FI "NVO projektu programma")

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Atskaišu veidlapas
:

docPārskats par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām PVN summām

pdfSaturiskās atskaites metodiskais materiāls

docMetodiskais materiāls finanšu atskaites un izmaksu attaisnojošo dokumentu noformēšanā (01.2014.)

docProjekta pārskata veidlapa

pdfMetodiskais materiāls Mecoprojekta / Makroprojekta starpposma / noslēguma pārskatam (aktualizēts: 04.03.2014.)

docMecoprojekta/Makroprojekta starpposma/noslēguma pārskats

pdfMetodiskais materiāls Mikroprojekta noslēguma pārskatam (aktualizēts: 04.03.2014.)

docMikroprojekta noslēguma pārskats

docProjekta ietekmes pārskats

xlsDarba laika uzskaites veidlapa (1.pielikums)

xlsDarba algas un izmaksas aprēķins (2.pielikums)

xlsMaršruta lapa (3.pielikums)

xlsDarba laika uzskaites tabula (4.pielikums) (01.2014.)

xlsFinanšu atskaites aizpildīšanas paraugs

xlsFinanšu atskaites veidlapa (aizpildīšanai)

xlsFinanšu atskaites paraugs divpusējās sadarbības veidošanas projektiem

docDivpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta noslēguma pārskata veidlapa

atpakaļ uz "saistošie dokumenti" 

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org