Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Saistošie dokumenti - Partnerības līgums un pielik[..]

eez-2009  grafiskais elements


Saistošie dokumenti - Partnerības līgums un pielikumi (EEZ FI "NVO projektu programma")

EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.g. perioda programmas "Nevalstisko organizāciju projektu programma"
Partnerības līgums un pielikumi:

docPartnerības līgums

docPartnerības līguma 1.pielikums "Projekta partnera īstenoto aktivitāšu apraksts un budžets"

docPartnerības līguma 2.pielikums "Attiecināmo izmaksu saraksts"

docPartnerības līguma 3.pielikums "Auditora ziņojums"

atpakaļ uz "saistošie dokumenti

***

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org