eez-2009  grafiskais elements


Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir papildināt PPP biedrības Zied zeme esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, piesaistot finansējumu jaunai iniciatīvai IDEJU platformai: www.idejuarmija.lv
Darbības programma sākuma testa etapā tiks ieviesta PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijā Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novados, aktivizējot sociālos un ekonomiskos partnerus, bet tās ilgtermiņa darbība ir paredzēta nacionālā līmenī. Darbības programmas galvenais pārbaudāmais rezultāts ir interneta vietnes www.idejuarmija.lv atjaunošana un iedzīvināšana. Visi pasākumi, kas tiks organizēti darbības programmas ietvaros, būs vērsti uz idejuarmijas.lv idejas popularizēšanu, lai iedrošinātu Latvijas iedzīvotājiem iespēju droši paust savas idejas un saņemt to īstenošanai gan morālu, gan finansiālu atbalstu.
Idejuarmija.lv iedzīvināšanas procesā tiks izmantota augšupejošā pieeja un partnerības princips, kas nodrošinās iedzīvotājiem svarīgu interešu pārstāvniecību un labu pārvaldību.  

Результаты проекта: Projekts īstenots laika posmā no 01.07.2013.-31.12.2015.
Projekta mērķis - attīstīt kvalitatīvu ideju radīšanas, attšitīšanas, popularizēšanas, finansēšanas, kā arī iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās, sasdarbības, līdzdalības un lēmumu pieņemšanas interneta platformu "idejuarmija.lv".
Sasniegtie projekta rezultāti:
1) noorganizētas 23 tikšanas ar ģenerālsponsoriem, t.sk. 4 veiksmīgas sarunas ar ģenerālsponsoriem, kuri nodrošinājuši līdzfinansējumu vai portāla uzturēšanu/attīstību;
2) izveidota funkcionējoša ideju veidošanas, publicēšanas, finansējuma vākšanas, pašorganizēšanās platforma jeb tīmekļa vietne – projektubanka.lv
3) periodā izsūtītas 10 jaunumu ziņas (newsletters) un 40 atjauninājumi.
4) noorganizētas 59 tikšanās un konsultācijas potenciālo projektu iesniedzējiem.
5) biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
6) nodrošināta organizācijas dalība 30 pasākumos, kuros prezentēta informācija par portāla projektubanka.lv darbību, izmantošanas iespējām, ideju ģenerēšanu un finansējuma piesaisti.
7) biedrība nodrošinājusi 95 projekta ideju sagatavošanu un iesniegšanu kolektīvās finansēšanas platformā, no kuriem publicēti 33 projekti. 22 projektu idejas ieguvušas finansējumu pilnībā un īstenotas, 11 ieguvuši daļēju finansējumu.
8) līdzfinansēti 5 citu finansētāju projekti Latvijā.
9) veikti vairāk nekā 1513 ieguldījumi no vairāk nekā 1259 ieguldītājiem.
10) nodrošināta projekta publicitāte (atklāšanas pasākums - 30 dalībnieki, konference "Kolektīvais ieguldījums Latvijā: finanšu instruments saliedētais sabiedrībai" - 29 dalībnieki, noslēguma pasākums - 29 dalībnieki, izveidoti 8 dažādi projekta baneri, izsūtīta 21 preses relīze)

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/190
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 12.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 53144.26 EUR / 37 350.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 45438.35 EUR / 31 934.25 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2391.49 EUR / 1 680.75 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5314.42 EUR / 3 735.00 LVL;
Юридическии адрес: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Номер тел.: 29782159
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.ziedzeme.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org