Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbīb[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Darbības programmas mērķis ir papildināt PPP biedrības Zied zeme esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, piesaistot finansējumu jaunai iniciatīvai IDEJU platformai: www.idejuarmija.lv
Darbības programma sākuma testa etapā tiks ieviesta PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijā Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novados, aktivizējot sociālos un ekonomiskos partnerus, bet tās ilgtermiņa darbība ir paredzēta nacionālā līmenī. Darbības programmas galvenais pārbaudāmais rezultāts ir interneta vietnes www.idejuarmija.lv atjaunošana un iedzīvināšana. Visi pasākumi, kas tiks organizēti darbības programmas ietvaros, būs vērsti uz idejuarmijas.lv idejas popularizēšanu, lai iedrošinātu Latvijas iedzīvotājiem iespēju droši paust savas idejas un saņemt to īstenošanai gan morālu, gan finansiālu atbalstu.
Idejuarmija.lv iedzīvināšanas procesā tiks izmantota augšupejošā pieeja un partnerības princips, kas nodrošinās iedzīvotājiem svarīgu interešu pārstāvniecību un labu pārvaldību.  

Projekta rezultāti: Projekts īstenots laika posmā no 01.07.2013.-31.12.2015.
Projekta mērķis - attīstīt kvalitatīvu ideju radīšanas, attšitīšanas, popularizēšanas, finansēšanas, kā arī iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanās, sasdarbības, līdzdalības un lēmumu pieņemšanas interneta platformu "idejuarmija.lv".
Sasniegtie projekta rezultāti:
1) noorganizētas 23 tikšanas ar ģenerālsponsoriem, t.sk. 4 veiksmīgas sarunas ar ģenerālsponsoriem, kuri nodrošinājuši līdzfinansējumu vai portāla uzturēšanu/attīstību;
2) izveidota funkcionējoša ideju veidošanas, publicēšanas, finansējuma vākšanas, pašorganizēšanās platforma jeb tīmekļa vietne – projektubanka.lv
3) periodā izsūtītas 10 jaunumu ziņas (newsletters) un 40 atjauninājumi.
4) noorganizētas 59 tikšanās un konsultācijas potenciālo projektu iesniedzējiem.
5) biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
6) nodrošināta organizācijas dalība 30 pasākumos, kuros prezentēta informācija par portāla projektubanka.lv darbību, izmantošanas iespējām, ideju ģenerēšanu un finansējuma piesaisti.
7) biedrība nodrošinājusi 95 projekta ideju sagatavošanu un iesniegšanu kolektīvās finansēšanas platformā, no kuriem publicēti 33 projekti. 22 projektu idejas ieguvušas finansējumu pilnībā un īstenotas, 11 ieguvuši daļēju finansējumu.
8) līdzfinansēti 5 citu finansētāju projekti Latvijā.
9) veikti vairāk nekā 1513 ieguldījumi no vairāk nekā 1259 ieguldītājiem.
10) nodrošināta projekta publicitāte (atklāšanas pasākums - 30 dalībnieki, konference "Kolektīvais ieguldījums Latvijā: finanšu instruments saliedētais sabiedrībai" - 29 dalībnieki, noslēguma pasākums - 29 dalībnieki, izveidoti 8 dažādi projekta baneri, izsūtīta 21 preses relīze)

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/190
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 12.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 53144.26 EUR / 37 350.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45438.35 EUR / 31 934.25 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2391.49 EUR / 1 680.75 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5314.42 EUR / 3 735.00 LVL;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālr. nr.: 29782159
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.ziedzeme.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org