eez-2009  grafiskais elements


NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir efektīvi izmantot jau piesaistītos resursus, kā arī paplašināt un stiprināt organizācijas darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Projekta mērķa grupas ir NVO darbinieki, biedri, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas. Projekta uzdevumi ir veidot izpratni par pilsoniskās sabiedrības veidošanos un stiprināšanu, aktivizēt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, paplašināt jauniešu zināšanas un prasmes, sekmējot attieksmes veidošanos dzīvei pilsoniskā sabiedrībā. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks apmācīti 80 NVO darbinieki, biedri un aptuveni 300 jaunieši un pieaugušie. Projekta īstenošanas vieta būs visa Latvija un īpaši Latgales reģions. Projekta aktivitātēs iesaistīsies ap 4500-5000 vietējo iedzīvotāju. Paredzēts nodrošināt juridiskās konsultācijas, organizēt 6 seminārus, 1 konferenci, 1 apmācības kursu, 5 tematiskās tikšanās un debates ar NGO pārstāvjiem, iedzīvotājiem, politiķiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, kā arī vairākus starptautiskus seminārus. Projekta rezultātā tiks izveidota oficiāla Latgales NVO koalīcija un tā tiks attīstīta starptautiskā Eiropas līmenī, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija efektīvi izmantot jau piesaistītos resursus, kā arī paplašināt un stiprināt organizācijas darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.
Projekta mērķa grupas bija 8 NVO darbinieki, 95 NVO biedri, 63 NVO brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas – 327 jaunieši, 132 pieaugušie un 32 seniori.
Projekta uzdevumi bija veidot izpratni par pilsoniskās sabiedrības veidošanos un stiprināšanu, aktivizēt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, paplašināt jauniešu zināšanas un prasmes, sekmējot attieksmes veidošanos dzīvei pilsoniskā sabiedrībā. Projekta aktivitāšu rezultātā tika apmācīti 181 NVO darbinieki, biedri un aptuveni 500 jaunieši un pieaugušie.
Projekta aktivitātēs iesaistīti ap 4500-5000 vietējo iedzīvotāju. Nodrošinātas juridiskās konsultācijas, organizēti 6 semināri, 1 konference, 1 apmācības kursi, 5 tematiskās tikšanās un debates ar NGO pārstāvjiem, iedzīvotājiem, politiķiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, kā arī biedrība piedalījās vairākos starptautiskos semināros. Projekta rezultātā tika izveidota oficiāla Latgales NVO koalīcija un tā tika attīstīta starptautiskā Eiropas līmenī, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference.
Projekta īstenošanas vieta bija visa Latvija un īpaši Latgales reģions.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/146
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 08.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: biedrība "European Association "World-our Home"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Zaļais Meridiāns”,Biedrība "Ekotūrisma Apvienība EKOZEME",Biedrība "Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība"
Место осуществления проекта: Rēzekne
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66590.40 EUR / 46 800.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 56934.79 EUR / 40 014.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2996.57 EUR / 2 106.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6659.04 EUR / 4 680.00 LVL;
Юридическии адрес: Maskavas 26-57, Rēzekne, LV-4601
Номер тел.: 26658731
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.worldatourhome.com

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org