Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai[..]

eez-2009  grafiskais elements


NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir efektīvi izmantot jau piesaistītos resursus, kā arī paplašināt un stiprināt organizācijas darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Projekta mērķa grupas ir NVO darbinieki, biedri, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas. Projekta uzdevumi ir veidot izpratni par pilsoniskās sabiedrības veidošanos un stiprināšanu, aktivizēt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, paplašināt jauniešu zināšanas un prasmes, sekmējot attieksmes veidošanos dzīvei pilsoniskā sabiedrībā. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks apmācīti 80 NVO darbinieki, biedri un aptuveni 300 jaunieši un pieaugušie. Projekta īstenošanas vieta būs visa Latvija un īpaši Latgales reģions. Projekta aktivitātēs iesaistīsies ap 4500-5000 vietējo iedzīvotāju. Paredzēts nodrošināt juridiskās konsultācijas, organizēt 6 seminārus, 1 konferenci, 1 apmācības kursu, 5 tematiskās tikšanās un debates ar NGO pārstāvjiem, iedzīvotājiem, politiķiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, kā arī vairākus starptautiskus seminārus. Projekta rezultātā tiks izveidota oficiāla Latgales NVO koalīcija un tā tiks attīstīta starptautiskā Eiropas līmenī, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija efektīvi izmantot jau piesaistītos resursus, kā arī paplašināt un stiprināt organizācijas darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.
Projekta mērķa grupas bija 8 NVO darbinieki, 95 NVO biedri, 63 NVO brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas – 327 jaunieši, 132 pieaugušie un 32 seniori.
Projekta uzdevumi bija veidot izpratni par pilsoniskās sabiedrības veidošanos un stiprināšanu, aktivizēt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, paplašināt jauniešu zināšanas un prasmes, sekmējot attieksmes veidošanos dzīvei pilsoniskā sabiedrībā. Projekta aktivitāšu rezultātā tika apmācīti 181 NVO darbinieki, biedri un aptuveni 500 jaunieši un pieaugušie.
Projekta aktivitātēs iesaistīti ap 4500-5000 vietējo iedzīvotāju. Nodrošinātas juridiskās konsultācijas, organizēti 6 semināri, 1 konference, 1 apmācības kursi, 5 tematiskās tikšanās un debates ar NGO pārstāvjiem, iedzīvotājiem, politiķiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, kā arī biedrība piedalījās vairākos starptautiskos semināros. Projekta rezultātā tika izveidota oficiāla Latgales NVO koalīcija un tā tika attīstīta starptautiskā Eiropas līmenī, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference.
Projekta īstenošanas vieta bija visa Latvija un īpaši Latgales reģions.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/146
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: biedrība "European Association "World-our Home"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Zaļais Meridiāns”,Biedrība "Ekotūrisma Apvienība EKOZEME",Biedrība "Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrība"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rēzekne
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66590.40 EUR / 46 800.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56934.79 EUR / 40 014.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2996.57 EUR / 2 106.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6659.04 EUR / 4 680.00 LVL;
Juridiskā adrese: Maskavas 26-57, Rēzekne, LV-4601
Tālr. nr.: 26658731
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.worldatourhome.com

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org