eez-2009  grafiskais elements


Stāvi stipri, strādā droši

Компактный вид
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Oписание

Mērķis:
Nodrošināt stabilu RLB ilgtspējīgu attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.
Galvenie pasākumi:
1.Pasaules latviešu nevalstisko organizāciju, skolu datubāzes- informatīvās platformas izveide, uzturēšana un aktualizācija
2. Sadarbības veicināšana Latvijā un Eiropas Savienībā
3. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos
4. Papildu finansējuma piesaiste organizācijas darbības nodrošināšanai
5. RLB pārvaldības un līdzdalības modeļa izstrāde un stiprināšana
6. Kultūras iniciatīvas, kas veicina atbalsta jomas inovatīvu īstenošanu
7. Kapacitātes stiprināšana
8. Informācijas un publicitātes pasākumi
Īstenošanas vieta – Latvijas visi reģioni.
Plānotie rezultāti:
saglabāts un attīstīts Latvijas kultūras kapitāls, veicināti līdzdalības demokrātijas procesi, piederības izjūta Latvijai, nodrošināta ilgtspējīga RLB attīstība, izstrādāta RLB stratēģija 2014.-2018.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija nodrošināt stabilu RLB ilgtspējīgu attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu Latvijā.
Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki – 91 biedrs, 6 darbinieki un 36 brīvprātīgie. Kā arī iedzīvotāji(2003) – 183 bērni un jaunieši, 35 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, 87 sociāli mazaizsargātās personas, 32 mazākumtautību pārstāvji (t.sk. nepilsoņi), 66 Vidzemes reģiona iedzīvotāji, 90 Kurzemes reģiona iedzīvotāji, 72 Zemgales reģiona iedzīvotāji, 38 Latgales reģiona iedzīvotāji, 1302 Rīgas iedzīvotāji un 98 sociāli mazaizsargātās personas.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
1 pasaules latviešu nevalstisko organizāciju un skolu datubāze – informatīvā platforma, kurā ir apkopota pasaules latviešu NVO un skolu kontaktinformācija, kas regulāri tiek atjaunota.
Izstrādāti un iesniegti 8 projektu iesniegumi dažādos projektu konkursos, piesaistīti ziedojumi RLB darbībai un konkrētiem mērķiem.
Veikts un izstrādāts 1 pētījums “RLB – Latvijas valsts un nacionālās identitātes šūpulis. No pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Izdota grāmata(500 eks.) par Latvijas kultūrvēsturiskajiem notikumiem, pilsoniskās sabiedrības izveidi un attīstību.
Sarīkoti un novadīti 5 interaktīvi izglītojoši pasākumi(300 dalībnieki) bērniem un jauniešiem ar ģimenēm visos Latvijas reģionos. Pasākumos rosināta iecietība novēršot diskrimināciju, veicināta etniskā saskaņa, starpkultūru dialogs, izmantoti folkloras, mākslas un izglītības līdzekļi.
Noorganizēti 2 koncertcikli, labdarības koncerti, labdarības pasākumi-mūziķi hobiju tirdziņi, akcijas. Tāpat noorganizētas 10 RLB komisiju un interešu kopu diskusijas, pēcpusdienas tikšanās lasījumi vai koncerti. Tāpat ņemta dalība 2 talkās.
10 preses relīzes, viens seminārs/konference un projekta noslēguma seminārs/konference.
Projekta aktivitātes būtiski atbalstīja RLB darbības ilgtspējas nodrošināšanu, tika izstrādāta stratēģija kas aptver visas biedrības darbības jomas un iezīmē gan ilgtermiņa mērķus, darbības virzienus, gan konkrētus veicamos pasākumus nākošajiem gadiem. Veicot ikgadējās revīzijas, tiek nodrošināta informācija par stratēģijas īstenošanas rezultātiem, nepieciešamajām korekcijām un piedāvāti plāni trūkumu novēršanai. Tāpat arī projekta aktivitātes sniedza to dalībniekiem svarīgas zināšanas, praktiskas iemaņas un vērtības, kas svarīgas kā indivīdiem, tā NVO aktīvā pilsoniskā sabiedrībā.

Информация

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/068
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 13.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga,Rēzekne,Jaunjelgava,Vecpiebalgas pagasts,Kandava
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59955.02 EUR / 42 136.63 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51258.62 EUR / 36 024.76 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2697.82 EUR / 1 896.04 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5998.58 EUR / 4 215.83 LVL;
Юридическии адрес: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Номер тел.: +371 27043170
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.rlb.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org