eez-2009  grafiskais elements


Bērniem draudzīga sabiedrība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Mērķis – veicināt NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, izstrādājot inovatīvu sociālā pakalpojuma modeli mātes un bērnu atbalstam.
Pasākumi un plānotie rezultāti:
1. „Iesaiste politikas mātes un bērnu atbalstam plānošanas procesā”; interneta vietnes izveidošana priekšlikumiem bērnu aprūpes un ārstniecības pilnveidošanai. Rīga.
2. „Semināri”:
• par saskarsmi un komunikāciju Bērnu slimnīcas aprūpes personālam – 4 grupas;
• Bērnu slimnīcas ārstniecības personālam – darbs Bālinta grupā;
• par mātes piena lomu priekšlaikus dzimuša bērna attīstībā. Rīga.
3. „Inovatīva sociālā pakalpojuma darbības modeļa izveidošana”; brīvprātīgo atlase un apmācība; sociālā pakalpojuma tīkla izveidošana divās kārtās (I – P.Stradiņa slimnīcas Neonatālā centra pacientiem, II – ar NVO Rīgā, Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī Perinatālās aprūpes centru pacientiem).
4. Informatīvs pasākums projekta partneriem; izveidoti 2 informatīvie materiāli – par sociālo pakalpojumu un tā saņemšanas iespējām un par Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sniegtajiem pakalpojumiem; projekta sadaļa mājaslapā www.bsf.lv .

Результаты проекта: Projekts īstenots no 01.09.2013.-30.11.2015. Rīgā.
Sasniegti projekta mērķi un rezultāti:1.izveidots projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto NVO sadarbības tīkls (noslēgti sadarbības līgumi starp Bērnu slimnīcas fondu un Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fondu, Jēkabpils NVO resursu centru un krīžu centru Valdardze, apstiprināts sadarbības modelis) sociālā pakalpojuma sniegšanai mātes un bērna atbalstam, nodrošinot mātes un bērna interešu aizstāvību un publiskās pārvaldes darbības uzraudzību; 2.popularizēta veiksmīga labas pārvaldības un atklātības pieredze, kā arī līdzdalība demokrātijas veicināšanā – aktīvi izmantot publikācijas plašsaziņas līdzekļos. Bērnu slimnīcas fondam tiek izstrādāta jauna mājaslapa, kurā plānots paplašināt fonda mājaslapas www.bsf.lv pielietojumu e-līdzdalības veicināšanai; 3.darbības programmas mērķu sasniegšanai un ilgtspējas nodrošināšanai veicināta un pilnveidota projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku uz rezultātu orientēta rīcībspēja (kapacitāte): divu dienu Apmācību semināri par komunikāciju un saskarsmi Bērnu slimnīcas aprūpes personālam (4 grupas); Seminārs par zīdīšanas veicināšanu un grūto sarunu vešanas procesu darbā ar pacientu vecākiem (1 grupa); Seminārs par apzinātībā balstītām pašpalīdzības metodēm palīdzošo profesiju pārstāvjiem (1 grupa); 12 atbalsta (Bālinta) grupas nodarbības Bērnu slimnīcas ārsniecības un atbalsta personālam; 4.izveidots inovatīvs sociālā pakalpojuma apraksts un darbības modelis mātes un bērna atbalstam, socialā pakalpojuma apraksta un darbības modeļa izstrādē piedalījās visas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītās NVO (Bērnu slimnīcas fonds, Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija, Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes un Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons); saistībā ar sociālā pakalpojuma aprakstu izstrādāti un nodrukāti 3 informatīvie materiāli: buklets „Ceļā kopā ar bērnu” (23 lpp.), buklets „Bērniņu zaudējot” (19 lpp.), buklets Bērnu slimnīcas Vecāku māja (A4, 1 lapa).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/127
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 11.09.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija" ,Krīžu un konsultāciju centrs SKALBES,Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"
Место осуществления проекта: Rīga,Liepāja,Jēkabpils,Valmiera
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 24
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 34072.09 EUR / 23 946.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 29131.64 EUR / 20 473.83 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1533.24 EUR / 1 077.57 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 3407.21 EUR / 2 394.60 LVL;
Юридическии адрес: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004
Номер тел.: 29460030
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.bsf.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org