eez-2009  grafiskais elements


Bērniem draudzīga sabiedrība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis – veicināt NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, izstrādājot inovatīvu sociālā pakalpojuma modeli mātes un bērnu atbalstam.
Pasākumi un plānotie rezultāti:
1. „Iesaiste politikas mātes un bērnu atbalstam plānošanas procesā”; interneta vietnes izveidošana priekšlikumiem bērnu aprūpes un ārstniecības pilnveidošanai. Rīga.
2. „Semināri”:
• par saskarsmi un komunikāciju Bērnu slimnīcas aprūpes personālam – 4 grupas;
• Bērnu slimnīcas ārstniecības personālam – darbs Bālinta grupā;
• par mātes piena lomu priekšlaikus dzimuša bērna attīstībā. Rīga.
3. „Inovatīva sociālā pakalpojuma darbības modeļa izveidošana”; brīvprātīgo atlase un apmācība; sociālā pakalpojuma tīkla izveidošana divās kārtās (I – P.Stradiņa slimnīcas Neonatālā centra pacientiem, II – ar NVO Rīgā, Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī Perinatālās aprūpes centru pacientiem).
4. Informatīvs pasākums projekta partneriem; izveidoti 2 informatīvie materiāli – par sociālo pakalpojumu un tā saņemšanas iespējām un par Bērnu slimnīcas Vecāku mājas sniegtajiem pakalpojumiem; projekta sadaļa mājaslapā www.bsf.lv .

Projekta rezultāti: Projekts īstenots no 01.09.2013.-30.11.2015. Rīgā.
Sasniegti projekta mērķi un rezultāti:1.izveidots projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto NVO sadarbības tīkls (noslēgti sadarbības līgumi starp Bērnu slimnīcas fondu un Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fondu, Jēkabpils NVO resursu centru un krīžu centru Valdardze, apstiprināts sadarbības modelis) sociālā pakalpojuma sniegšanai mātes un bērna atbalstam, nodrošinot mātes un bērna interešu aizstāvību un publiskās pārvaldes darbības uzraudzību; 2.popularizēta veiksmīga labas pārvaldības un atklātības pieredze, kā arī līdzdalība demokrātijas veicināšanā – aktīvi izmantot publikācijas plašsaziņas līdzekļos. Bērnu slimnīcas fondam tiek izstrādāta jauna mājaslapa, kurā plānots paplašināt fonda mājaslapas www.bsf.lv pielietojumu e-līdzdalības veicināšanai; 3.darbības programmas mērķu sasniegšanai un ilgtspējas nodrošināšanai veicināta un pilnveidota projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku uz rezultātu orientēta rīcībspēja (kapacitāte): divu dienu Apmācību semināri par komunikāciju un saskarsmi Bērnu slimnīcas aprūpes personālam (4 grupas); Seminārs par zīdīšanas veicināšanu un grūto sarunu vešanas procesu darbā ar pacientu vecākiem (1 grupa); Seminārs par apzinātībā balstītām pašpalīdzības metodēm palīdzošo profesiju pārstāvjiem (1 grupa); 12 atbalsta (Bālinta) grupas nodarbības Bērnu slimnīcas ārsniecības un atbalsta personālam; 4.izveidots inovatīvs sociālā pakalpojuma apraksts un darbības modelis mātes un bērna atbalstam, socialā pakalpojuma apraksta un darbības modeļa izstrādē piedalījās visas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītās NVO (Bērnu slimnīcas fonds, Latvijas profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija, Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes un Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons); saistībā ar sociālā pakalpojuma aprakstu izstrādāti un nodrukāti 3 informatīvie materiāli: buklets „Ceļā kopā ar bērnu” (23 lpp.), buklets „Bērniņu zaudējot” (19 lpp.), buklets Bērnu slimnīcas Vecāku māja (A4, 1 lapa).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/127
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 11.09.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija" ,Krīžu un konsultāciju centrs SKALBES,Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Liepāja,Jēkabpils,Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 34072.09 EUR / 23 946.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 29131.64 EUR / 20 473.83 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1533.24 EUR / 1 077.57 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 3407.21 EUR / 2 394.60 LVL;
Juridiskā adrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004
Tālr. nr.: 29460030
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.bsf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org