eez-2009  grafiskais elements


NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis: nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā.

Uzdevumi:
1. nodrošināt nepārtrauktu eLPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, sekmējot NVO interešu aizstāvību;

2. izstrādāt un sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem,
3. sniegt aktuālo informāciju par notiekošo NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs;

4. izstrādāt eLPA finanšu piesaistes stratēģiju;
5. sniegt konsultācijas par NVO darbības/ vadības, līdzdalības jautājumiem;

6. izveidot akreditētu izglītības programmu „NVO vadība un pilsoniskā līdzdalība”, veikt konkrētus pasākums programmas akreditācijas nodrošināšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā;

7. īstenot publicitātes kampaņu par Apvienoto Nāciju Organizācijas atzītu „Vispasaules NVO dienu”.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā. Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki (no tiem 145 LPA biedri) un vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, kas saņēmuši informāciju par NVO aktualitātēm elektroniski vai klātienē.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1. eLPA pārstāvju dalība 416 nacionāla līmeņa formālās un neformālās sanāksmēs.
2. Izstrādāts un licencēts apmācību kurss “Interešu aizstāvības organizāciju vadība un darbība”, apmācīti 15 dalībnieku pilotgrupa.
3. Sniegti 108 atzinumi par tiesību aktu un attīstības dokumentu projektiem. NVO viedoklis ir ņemts vērā, piemēram, izstrādājot likumus par Brīvprātīgo darbu.
4. Izdotas 119 ziņu lapas “Nesēdi tumsā!” par NVO aktuāliem jautājumiem.
5. Sniegtas 940 konsultācijas iedzīvotājiem, aktīvistiem un publiskās pārvaldes darbiniekiem par interešu aizstāvību, finansējuma piesaisti, NVO dibināšanu u.c.
6. Izveidota 1 eLPA finanšu stratēģija 2014-2016.
7. Nodrošināti 16 publicitātes pasākumi par Vispasaules NVO dienu.
8. Angļu valodā tika aktivizētas aktuālākas sadaļas eLPA mājaslapā www.nvo.lv.
Projekta publicitātes materiālos un visos pasākumos īpaši uzsvērta EEZ finanšu instrumenta loma Latvijas nevalstiskā sektora attīstībā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/029
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 16.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”,Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs",Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 60000.01 EUR / 42 168.25 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51300.02 EUR / 36 053.86 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2700.00 EUR / 1 897.57 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5999.99 EUR / 4 216.82 LVL;
Юридическии адрес: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
Номер тел.: 67846467
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.nvo.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org