Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā l[..]

eez-2009  grafiskais elements


NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas mērķis: nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā.

Uzdevumi:
1. nodrošināt nepārtrauktu eLPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, sekmējot NVO interešu aizstāvību;

2. izstrādāt un sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem,
3. sniegt aktuālo informāciju par notiekošo NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs;

4. izstrādāt eLPA finanšu piesaistes stratēģiju;
5. sniegt konsultācijas par NVO darbības/ vadības, līdzdalības jautājumiem;

6. izveidot akreditētu izglītības programmu „NVO vadība un pilsoniskā līdzdalība”, veikt konkrētus pasākums programmas akreditācijas nodrošināšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā;

7. īstenot publicitātes kampaņu par Apvienoto Nāciju Organizācijas atzītu „Vispasaules NVO dienu”.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija nodrošināt nepārtrauktu eLPA darbību NVO interešu aizstāvībā nacionālā līmenī Latvijā, panākot uzlabojumus sabiedrības līdzdalības sistēmā Latvijā. Projekta mērķa grupa bija NVO dalībnieki (no tiem 145 LPA biedri) un vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, kas saņēmuši informāciju par NVO aktualitātēm elektroniski vai klātienē.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1. eLPA pārstāvju dalība 416 nacionāla līmeņa formālās un neformālās sanāksmēs.
2. Izstrādāts un licencēts apmācību kurss “Interešu aizstāvības organizāciju vadība un darbība”, apmācīti 15 dalībnieku pilotgrupa.
3. Sniegti 108 atzinumi par tiesību aktu un attīstības dokumentu projektiem. NVO viedoklis ir ņemts vērā, piemēram, izstrādājot likumus par Brīvprātīgo darbu.
4. Izdotas 119 ziņu lapas “Nesēdi tumsā!” par NVO aktuāliem jautājumiem.
5. Sniegtas 940 konsultācijas iedzīvotājiem, aktīvistiem un publiskās pārvaldes darbiniekiem par interešu aizstāvību, finansējuma piesaisti, NVO dibināšanu u.c.
6. Izveidota 1 eLPA finanšu stratēģija 2014-2016.
7. Nodrošināti 16 publicitātes pasākumi par Vispasaules NVO dienu.
8. Angļu valodā tika aktivizētas aktuālākas sadaļas eLPA mājaslapā www.nvo.lv.
Projekta publicitātes materiālos un visos pasākumos īpaši uzsvērta EEZ finanšu instrumenta loma Latvijas nevalstiskā sektora attīstībā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/029
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 16.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”,Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs",Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 60000.01 EUR / 42 168.25 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 51300.02 EUR / 36 053.86 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2700.00 EUR / 1 897.57 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5999.99 EUR / 4 216.82 LVL;
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
Tālr. nr.: 67846467
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.nvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 27.05.24