Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) > Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstība[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai Vidzemē un Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Darbības programmas ilgtermiņa mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē un Latvijā, stiprinot sabiedrības, tostarp jauniešu, izpratni par labdarību un brīvprātīgo darbu, kā arī sekmēt vietējo kopienu izaugsmi, atbalstot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas un pašiem cilvēkiem līdzdarbojoties to īstenošanā. Programma galvenokārt tiks īstenota Valmieras apkaimē, taču daļa pasākumu notiks visā Latvijā. Galvenie pasākumu bloki: kopienu filantropijas un brīvprātīgā darba popularizēšana, ziedojumu piesaiste un atbalsts vietējās sabiedrības aktuālajām vajadzībām Valmieras apkaimē, Jauniešu ideju laboratorijas īstenošana un pilnveide Valmierā un Latvijā, kā arī Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā. Svarīgākie rezultāti būs cilvēku, tostarp jauniešu, izpratne par labdarību, brīvprātīgo darbu un līdzdalības iespējām savas kopienas veidošanā, notikušas vairākas iedzīvotāju apspriedes, stiprināta kopienu fondu sadarbība Latvijā, kā arī būs nodrošināts sistemātisks VNF darbs ar ziedotājiem, sabiedrību un jauniešiem filantropijas jomā, tā stiprinot arī fonda ilgtermiņa stabilitāti.

Projekta rezultāti: Programmas mērķis bija attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē un Latvijā, stiprinot sabiedrības, tostarp jauniešu, izpratni par labdarību un brīvprātīgo darbu, kā arī sekmēt vietējo kopienu izaugsmi. Projekta mērķa grupa bija: 39 NVO, 57 NVO biedri, 4 NVO darbinieki, 12 brīvprātīgie, 48 jaunieši, aptuveni 3000 Valmieras apkaimes iedzīvotāji.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) Nodrošināta kopienu filantropijas un brīvprātīgā darba popularizēšana Vidzemē:
• Brīvprātīgā darba meklēšanai VNF radījis vietni www.deedin.com
• Nodrošināta regulāra komunikācija sociālajos medijos.
• Valmieras pilsētas svētkos 3 reizes rīkots Bumbu rallijs, uzrunājot vairāk nekā 2500 cilvēku.
• Divos “atvērto durvju” pasākumos par fonda darbību informēti >70 cilvēki.
• Medijiem izsūtīti 186 preses paziņojumi par fonda un labdarības aktualitātēm.
2) Dažādota ziedojumu un finanšu līdzekļu piesaiste:
• Ir izstrādāta un apstiprināta Ziedotāju kluba koncepcija un ik gadu paplašināts ziedotāju loks (41 persona).
• Ziedotājiem rīkotas 5 brokastis un vēl 4 pasākumi, kuros kopumā piedalījušies ap 200 cilvēku (ziedotāji un sadarbības partneri).
• Dažādiem mērķiem ziedojumos piesaistīti 36 300 €.
• Labdarības noliktavā mantas ziedojuši ap 2000 cilvēki, bet palīdzību saņēmuši vismaz 200 cilvēki.
3) Nodrošināts atbalsts vietējās sabiedrības aktuālajām vajadzībām Valmieras apkaimē:
• Noticis 3. Valmieras Iedzīvotāju forums, kas pulcēja 54 valmieriešus.
• Notikušas 10 Apkaimes ideju darbnīcas (119 vietējie iedzīvotāji).
• Notikuši 4, bet pabeigti 3 projektu konkursi par vietējo ziedotāju līdzekļiem, kuros atbalstīta 31 vietējo iedzīvotāju iniciatīva par 19 400 €.
• 2 Valmieras Mūzikas skolas jaunietes ir saņēmušas jaunu vijoli, sava talanta izkopšanai.
4) Pilnveidota programmas “Jauniešu ideju laboratorija” īstenošana Valmierā un Latvijā:
• VNF JIL uzņemti 42 jauni dalībnieki.
• Notikuši 7 intensīvo apmācību bloki.
• Izsludināti 4 projektu konkursi, kuros īstenota 21 jauniešu iniciatīva par 2200 €.
• Latvijā noticis 1 starptautisks JIL jeb jauniešu banku forums/ seminārs par jauniešu filantropiju Eiropā (40 dalībnieki).
• Latvijā ir izveidotas trīs jaunas Jauniešu ideju laboratorijas – Alūksnē, Preiļos un Talsos.
5) Nodrošināta Kopienu fondu kustības izaugsme Latvijā:
• Ir nodrošināta NVO sadarbības tīkla – Kopienu fondu kustības – darbība un paplašināšanās Latvijā: uzņemti 2 jauni dalībnieki un ielikti pamati vēl viena fonda izveidei 2016. gadā.
• Regulāri uzturēti statistikas datu pārskati par Kopienu fondu kustības dalībnieku darbu Latvijā.
6) Nodrošināta Valmieras novada fonda ilgtermiņa izaugsme:
• Fondam piesaistīti 12 brīvprātīgie.
• Sagatavoti 9 projekti papildu finansējuma piesaistei fonda aktivitātēm.
• Uzsāktas sarunas ar trim (no sešiem) Valmieras apkaimes novadu par finansiālu atbalstu fondam.
• Fonda darbā ieviesta jaunā finanšu vadības programma “Ozols”.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/194
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Valmieras novada fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Valmiera
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66668.66 EUR / 46 855.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56999.17 EUR / 40 059.24 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2999.96 EUR / 2 108.38 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6669.53 EUR / 4 687.37 LVL;
Juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: 26136756
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.vnf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org