eez-2009  grafiskais elements


Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis: Nodrošināt „Jēkabpils NVO resursu centrs” kā biedrību apvienības darbības regularitāti un ilgtspēju, lai spētu piedalīties reģionālās rīcībpolitikas veidošanā, lēmumu pieņemšanā un iniciēšanā Vidusdaugavas reģionā, lai sekmētu NVO ietekmi demokrātijas un labas pārvaldības principu ievērošanā, kā arī inovatīvi veicinātu pilsoniskās sabiedrības potenciālu.
Darbības programma tiks īstenota Vidusdaugavas reģionā, ar to saprotot Jēkabpils pilsētu un novadu, Krustpils novadu, Salas novadu un Pļaviņu novadu.
Galvenie pasākumi: darbības regularitātes nodrošināšana ilgtermiņā, kas realizēsies Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcijas izveidē; koalīcijas iesaiste Zemgales plānošanas reģiona darbībā; brīvprātīgā darba popularizēšana, brīvprātīgo datu bāzes izveidošana un dokumentācijas sistematizēšana; iesaistīšanās starptautiskā brīvprātīgo apmaiņā; inovatīvu līdzdalības pasākumu ieviešana demokrātijas veicināšanai, kā arī izpratnes veidošanai par pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Projekta rezultāti: Projekts īstenots:Jēkabpils pilsēta un novads, Krustpils novads, Salas novads un Pļaviņu novads.
Mērķis sasniegts, stiprinot NVO potenciālu aktīvākas pilsoniskās sabiedrības veidošanā un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā, kā arī saprotamākas un demokrātiskākas politikas pārvaldības principu aizstāvībā. Projekta laikā: iesaistīti vairāk kā 270 iedzīvotāji, tai skaitā pašvaldību darbinieki, attīstīta brīvprātīgo piesaistīšanas sistēma (iesaistīti 57 brīvprātīgie), noorganizēts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss un labdarības akcija, regulāri iesaistīta sabiedrība dialogā, izmantojot plašsaziņas līdzekļus u.c. Nodrošināta biedrības biroja darbība un pieejamība ne mazāk kā 5 stundas katru darbadienu un regulāri veikta biedrības lietvedības organizēšana. Noorganizētas 7 apaļā galda diskusijas, kurās piedalījušies kopskaitā 56 dalībnieki. Katras diskusijas ilgums ne mazāks kā divas stundas. Izdoti 30 biedrības e-avīzes numuri, kas satur saistošu un kvalitatīvu, savlaicīgu informāciju par nevalstiskā sektora aktivitātēm, par sadarbību ar pašvaldībām u.c. Uzturēta un administrēta biedrības mājaslapa – 1gab; nodrošinātas vairāk kā 180 publikācijas vai cita veida informatīvās ziņas dažādos plašsaziņas līdzekļos un interneta vidē. Izdoti trīs informatīvie materiāli (NVO e-avīze, NVO koalīcijas darbības mehānismi; video par labdarību/akciju), Realizēts viens sadarbības projekts ar vietējiem laikrakstiem, kas dalīts divos posmos. Biedrība uzsākusi dalību un darbību vienā nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīklā – Latvijas Pilsoniskajā aliansē (eLPA).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/159
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Jēkabpils,Pļaviņu novads,Jēkabpils novads,Krustpils novads,Salas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Zemgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66400.69 EUR / 46 666.67 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6640.07 EUR / 4 666.67 LVL;
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 45, Jēkabpils, LV-5201
Tālr. nr.: +37126306704
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.jekabpilsnvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org