eez-2009  grafiskais elements


Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Biedrības „BALTA DABA” darbības programmas tiešie mērķi ir:
1) nodrošināt biedrības darbības ietekmes paplašināšanu, vietēju un reģionālu vides aktivitāšu organizēšanu papildinot ar aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas vides politikas un normatīvo aktu izstrādē, realizējot biedru intelektuālo potenciālu;
2) veicināt biedrības īstenoto projektu skaita, vēriena un ietekmes pieaugumu, kā arī papildināt biedrības aktīvo biedru skaitu līdz 60;
3) veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos dabas un kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā, īpaši uzsverot tieši brīvprātīgā darba attīstību.
Darbības programmas īstenošanas vieta ir Vidzemes reģiona Gaujas upes baseina apkārtējie novadi un Valmiera. Galvenie pasākumi: vides projektu organizēšana un līdzdalība vides politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē. Plānotie rezultāti: izstrādāti normatīvo aktu projekti, vairāk aktīvo biedru, augstāka iedzīvotāju līdzdalība un ilgtspējīga, dabiskāka vide Vidzemē.

Результаты проекта: Nodrošināta biedrības darbības ietekmes paplašināšanu, vietēju un reģionālu vides aktivitāšu organizēšanu, papildinot ar aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas vides politikas un normatīvo aktu izstrādē. Laika posmā no 2013. gadam līdz 2015.gadam biedrība darbojās Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, kuras ietvaros piedalās normatīvo dokumentu izstrādē, atzinumu sniegšanā u.c. konsultatīvās padomes jautājumu izskatīšanā, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides politikas veidošanā. Kopā ar Jaunpiebalgas novada domi un citiem vides aktīvistiem kopīgi dibināts “Gaujas fonds”, lai koordinētu Gaujas augšteces dabas aizsardzības jautājumu risināšanu. Tā ietvaros biedrība piedalījās pašvaldības teritorijas plānošanas normatīvo aktu pilnveidē, rakstveidā sniedzot savus priekšlikumus izmaiņām. Biedrība iesaistījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedriskajā apspriešanā, sniedzot rakstveida priekšlikumus. Veicināta biedrības īstenoto projektu skaita, vēriena un kvalitātes pieaugumu, kā arī papildināts aktīvo biedru skaitu līdz 62 (plānots 60). Projekta ietvaros tika sarīkotas daudzas upju talkas, koku stādīšanas talkas, u.c. pasākumi, kuros biedrība sniedza praktisku pienesumu ilgtspējīgā dabas un kultūras vērtību aizsardzībā. Projekta aktivitātes ļāva ne vien piesaistīt vietējos brīvprātīgos, bet arī organizācijā uzņemt pastāvīgu brīvprātīgo no Spānijas. Pateicoties aktīvai līdzdalībai vides aizsardzības jomā projekta gaitā, LFS Vidzemes reģionā kļuvis par aktīvāko vides aizsardzības organizāciju ar visplašāko aktivitāšu piedāvājumu (īpaši jauniešiem).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/133
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 22.07.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "BALTA DABA"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Amatas novads,Valmiera,Apes novads,Cēsu novads,Līgatnes novads,Jaunpiebalgas novads,Priekuļu novads,Pārgaujas novads,Raunas novads,Vecpiebalgas novads,Gulbenes novads,Valkas novads,Smiltenes novads,Strenču novads,Kocēnu novads,Beverīnas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 62606.35 EUR / 43 999.99 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 53528.43 EUR / 37 619.99 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2817.29 EUR / 1 980.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6260.63 EUR / 4 400.00 LVL;
Юридическии адрес: Rīgas iela 24, Valmiera, LV-4201
Номер тел.: 26141259
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.baltadaba.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org