eez-2009  grafiskais elements


Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Biedrības „BALTA DABA” darbības programmas tiešie mērķi ir:
1) nodrošināt biedrības darbības ietekmes paplašināšanu, vietēju un reģionālu vides aktivitāšu organizēšanu papildinot ar aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas vides politikas un normatīvo aktu izstrādē, realizējot biedru intelektuālo potenciālu;
2) veicināt biedrības īstenoto projektu skaita, vēriena un ietekmes pieaugumu, kā arī papildināt biedrības aktīvo biedru skaitu līdz 60;
3) veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos dabas un kultūras vērtību saglabāšanā un atjaunošanā, īpaši uzsverot tieši brīvprātīgā darba attīstību.
Darbības programmas īstenošanas vieta ir Vidzemes reģiona Gaujas upes baseina apkārtējie novadi un Valmiera. Galvenie pasākumi: vides projektu organizēšana un līdzdalība vides politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē. Plānotie rezultāti: izstrādāti normatīvo aktu projekti, vairāk aktīvo biedru, augstāka iedzīvotāju līdzdalība un ilgtspējīga, dabiskāka vide Vidzemē.

Projekta rezultāti: Nodrošināta biedrības darbības ietekmes paplašināšanu, vietēju un reģionālu vides aktivitāšu organizēšanu, papildinot ar aktīvu līdzdalību Latvijas Republikas vides politikas un normatīvo aktu izstrādē. Laika posmā no 2013. gadam līdz 2015.gadam biedrība darbojās Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, kuras ietvaros piedalās normatīvo dokumentu izstrādē, atzinumu sniegšanā u.c. konsultatīvās padomes jautājumu izskatīšanā, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides politikas veidošanā. Kopā ar Jaunpiebalgas novada domi un citiem vides aktīvistiem kopīgi dibināts “Gaujas fonds”, lai koordinētu Gaujas augšteces dabas aizsardzības jautājumu risināšanu. Tā ietvaros biedrība piedalījās pašvaldības teritorijas plānošanas normatīvo aktu pilnveidē, rakstveidā sniedzot savus priekšlikumus izmaiņām. Biedrība iesaistījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedriskajā apspriešanā, sniedzot rakstveida priekšlikumus. Veicināta biedrības īstenoto projektu skaita, vēriena un kvalitātes pieaugumu, kā arī papildināts aktīvo biedru skaitu līdz 62 (plānots 60). Projekta ietvaros tika sarīkotas daudzas upju talkas, koku stādīšanas talkas, u.c. pasākumi, kuros biedrība sniedza praktisku pienesumu ilgtspējīgā dabas un kultūras vērtību aizsardzībā. Projekta aktivitātes ļāva ne vien piesaistīt vietējos brīvprātīgos, bet arī organizācijā uzņemt pastāvīgu brīvprātīgo no Spānijas. Pateicoties aktīvai līdzdalībai vides aizsardzības jomā projekta gaitā, LFS Vidzemes reģionā kļuvis par aktīvāko vides aizsardzības organizāciju ar visplašāko aktivitāšu piedāvājumu (īpaši jauniešiem).

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/133
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 22.07.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "BALTA DABA"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Amatas novads,Valmiera,Apes novads,Cēsu novads,Līgatnes novads,Jaunpiebalgas novads,Priekuļu novads,Pārgaujas novads,Raunas novads,Vecpiebalgas novads,Gulbenes novads,Valkas novads,Smiltenes novads,Strenču novads,Kocēnu novads,Beverīnas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 62606.35 EUR / 43 999.99 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 53528.43 EUR / 37 619.99 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2817.29 EUR / 1 980.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6260.63 EUR / 4 400.00 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: 26141259
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.baltadaba.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org