eez-2009  grafiskais elements


Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Programmas mērķis ir veicināt sabiedriskā sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un Ventspils novadā .
Darbības programmas aktivitātes īstenojot būs:
atbalstīta Ventspils pilsētas un novada NVO darbība (biroja informatīvie , tehniskie pakalpojumi, konsultācijas, apmācības) veicinot un koordinējot organizāciju vienotību (vismaz 2 kopēji publiski pasākumi gadā Ventspils reģiona NVO)
sekmēta jauno NVO darbības attīstība
jaunu biedru un brīvprātīgo iesaistīšana, organizēta informatīva kampaņa par NVO darbības daudzveidīgajām iespējām (informatīvu materiālu izveidošana sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem, 2 informatīvi semināri Ventspils pilsētā un Ventspils novadā par projekta norisēm)
organizācijas pārstāvji (ar balss tiesībām) regulāri līdzdarbosies Ventspils pilsētas domes un Ventspils novada pašvaldības pastāvīgo komisiju darbā;
izveidots jauns pakalpojumu - eksperta konsultācijas Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām par NVO sektoru.
sadarbībā ar Ventspils nacionālo kultūras biedrību asociāciju veiks vismaz 5 krieviski runājošo organizāciju monitoringus, biedru, darbinieku un brīvprātīgo izglītošanu un konsultēšanu ar mērķi sekmēt sabiedrības integrācijas procesu norisi reģionā
veicināta sabiedrības indivīdu līdzdalība politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī (vismaz 1 koalīcijas darba sekmēšana, apmācības , NVO forums, informatīvās dienas, dalība vismaz 2 sabiedriskajās apspriešanās gada laikā u.c.). ;
veicināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība (organizētas nodarbības „NVO manā pašvaldībā” vismaz 12 skolās, konkursa „Es esmu aktīvs” organizēšana pilsētas un novada skolu 9.klasēs) ;
organizēta jaunu projektu sagatavošana un īstenošana, tādā veidā nodrošinot nepieciešamo finansējumu organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Ventspils NVO atbalsta centrs īstenojot šo programmu sekmēs aktīvas pilsoniskas sabiedrības izaugsmi, veicinās tādu politisko procesu veidošanos, kas sekmēs dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu līdzvērtīgu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot sociālo spriedzi.

Результаты проекта: Programmas mērķis bija veicināt sabiedriskā sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un Ventspils novadā. Projekta mērķa grupa bija: 66 NVO, 26 NVO biedri, 4 NVO darbinieki, 5 brīvprātīgie.
Galvenie sasniegtie rezultāti programmā:
1) tika sniegts atbalsts Ventspils pilsētas un novada NVO: biroja informatīvie un tehniskie pakalpojumi, konsultācijas, apmācības, palīdzība 16 projektu pieteikumu sagatavošanā;
2) izveidotas 29 informatīvās ziņu lapas;
3) organizēta NVO diena;
4) ir notikusi tikšanās ar Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieku D.Ošenieku, kuras laikā ir pārrunāti būtiski jautājumi Ventspils pilsētas NVO (telpu nomas maksu paaugstināšana, iespējas kompensēt organizācijām cenu pieaugumu; atbalsts NVO projektu realizācijā, līdzfinansējumu nodrošinājums u.c.);
5) ir notikušas 12 sociālās jomas koalīcijas sapulces. Sadarbības rezultātā kopīgi tiek realizēts projekts par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām, kura ietvaros biedrība IC "Atvērtās durvis" sadarbībā ar partneriem KC "Paspārne” un Ventspils novada Sociālo dienestu uzsākuši pārtikas un higiēnas paku komplektu izdali Ventspilī un Ventspils novadā;
6) NVO pārstāvji ar balsstiesībām regulāri ir līdzdarbojušies Ventspils domes komisijās un padomēs. Regulāri ir apmeklētas gan pilsētas, gan novada Domes sēdes. NVO pārstāvji ir piedalījušies 29 pilsētas Domes sēdēs un 22 novada domes sēdēs;
7) Ventspils NVO deleģētie 12 pārstāvji turpina piedalīties 11 Ventspils pilsētas domes komisijās un padomēs;
8) Ventspils NVO AC pārstāve regulāri piedalās NVA Ventspils filiāles konsultatīvajā padomē;
9) notikušas 2 sabiedriskās apspriešanas. Tādā veidā tika veicināta sabiedrības indivīdu līdzdalība politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī;
10) notikusi 1 sabiedriska apspriešana novadā - Ventspils novada teritorijas 2014.-2026.;
11) organizētas 15 informatīvās dienas par NVO aktualitātēm, 336 dalībnieki;
12) ir sniegti eksperta pakalpojumi pilsētas un novada pašvaldībām par NVO sektoru;
13) organizēti 2 NVO kapacitātes stiprināšanas apmācību semināri latviešu un krievu valodās, 37 dalībnieki;
14) Ventspils reģionālajā NVO AC ir iestājušās 5 jaunas organizācijas, ir sniegts atbalsts jaunu organizāciju dibināšanā, sabiedriskā labuma statusa iegūšanā;
15) jauniešu aktivitāte tika veicināta, organizējot 2 apmācību kursus par projektu sagatavošanu programmā “Erasmus+”. Apmācību ietvaros jauniešiem tika sniegta informācija par NVO iespējām, organizētas vizītes pie veiksmīgām jauniešu NVO Ventspilī un Liepājā. Sadarbībā ar Ventspils “Jauniešu māju” tika organizēta viktorīna par Latvijas, Ventspils un NVO aktualitātēm;
16) finanšu piesaistei NVO AC sagatavoja 9 projektu pieteikumus, no tiem tika atbalstīti 6;
17) nodibināta sadarbība ar partneriem Bulgārijā jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/199
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 14.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Ventspils,Ventspils novads
Регион(ы) осуществления проекта: Kurzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 29
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 62720.19 EUR / 44 080.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 53625.76 EUR / 37 688.40 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2822.41 EUR / 1 983.60 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6272.02 EUR / 4 408.00 LVL;
Юридическии адрес: Andreja iela 7, Ventspils, LV-3601
Номер тел.: 26484988
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_pilseta/biedribas_un_nodibinajumi/

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org