eez-2009  grafiskais elements


Soli pa solim uz priekšu!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов

Projekta mērķis ir aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses un cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.


Mērķis – aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.
Īstenošanas vieta – Rīgas reģions.
Galvenie pasākumi: mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, vasaras semināri kapacitātes un brīvprātīgā darba veicināšanai, sadarbība ar citām NVO, papildus finansējuma un jaunu biedru piesaiste, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Plānotie rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Результаты проекта: Mērķis – aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.
Īstenošanas vieta – Rīgas reģions.
Galvenie pasākumi: mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, vasaras semināri kapacitātes un brīvprātīgā darba veicināšanai, sadarbība ar citām NVO, papildus finansējuma un jaunu biedru piesaiste, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Sasniegtie rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tika iegādātas koka iekārtas bērnu rehabilitācijai - fizioterapijas nodarbībām, skrejceļš un biofeedback bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, lai palīdzētu viņiem iemācīties kontrolēt savu ķermeni. LBKT iegādājās 13 krēslus, vienu novērošanas sistēmas iekārta, 3 medicīnas krēslus un citas rehabilitācijas iekārtas. Ir izveidots LBKT mājas lapa un Twitter konts.
Galvenās projekta mērķa grupas ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, viņu radinieki un NVO biedri. Projektā bija iesaistīti šādi dalībnieku skaits dažādās projekta aktivitātēs: 160 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, 249 vecāki vai ģimenes locekļiem, 12 NVO darbinieki un 50 brīvprātīgie. Mērķa grupa ir saņēmusi atbalstu un ir apmeklējis kultūras un rehabilitācijas pasākumus, apmācības un citas ar LBKT organizētos pasākumus.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/110
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 21.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 66666.67 EUR / 46 853.60 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 57000.00 EUR / 40 059.83 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 3000.00 EUR / 2 108.41 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6666.67 EUR / 4 685.36 LVL;
Юридическии адрес: Varžu iela 3, Rīga, LV-1035
Номер тел.: 67240042
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: http://lbakt.zb.lv/

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org