eez-2009  grafiskais elements


Soli pa solim uz priekšu!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir aizstāvēt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem intereses un cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.


Mērķis – aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.
Īstenošanas vieta – Rīgas reģions.
Galvenie pasākumi: mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, vasaras semināri kapacitātes un brīvprātīgā darba veicināšanai, sadarbība ar citām NVO, papildus finansējuma un jaunu biedru piesaiste, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Plānotie rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta rezultāti: Mērķis – aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.
Īstenošanas vieta – Rīgas reģions.
Galvenie pasākumi: mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, vasaras semināri kapacitātes un brīvprātīgā darba veicināšanai, sadarbība ar citām NVO, papildus finansējuma un jaunu biedru piesaiste, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.
Sasniegtie rezultāti – būtiski uzlabota esošā situācija un ievērotas mērķauditorijas cilvēktiesības – veicināta līdzdalības demokrātija, aizstāvēti labas pārvaldības principi, ierobežota uz invaliditāti vērsta diskriminācija un vardarbība, ieviesta ES direktīva pilnvērtīga atbalsta nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tika iegādātas koka iekārtas bērnu rehabilitācijai - fizioterapijas nodarbībām, skrejceļš un biofeedback bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, lai palīdzētu viņiem iemācīties kontrolēt savu ķermeni. LBKT iegādājās 13 krēslus, vienu novērošanas sistēmas iekārta, 3 medicīnas krēslus un citas rehabilitācijas iekārtas. Ir izveidots LBKT mājas lapa un Twitter konts.
Galvenās projekta mērķa grupas ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, viņu radinieki un NVO biedri. Projektā bija iesaistīti šādi dalībnieku skaits dažādās projekta aktivitātēs: 160 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, 249 vecāki vai ģimenes locekļiem, 12 NVO darbinieki un 50 brīvprātīgie. Mērķa grupa ir saņēmusi atbalstu un ir apmeklējis kultūras un rehabilitācijas pasākumus, apmācības un citas ar LBKT organizētos pasākumus.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/110
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīgas reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66666.67 EUR / 46 853.60 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 57000.00 EUR / 40 059.83 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 3000.00 EUR / 2 108.41 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6666.67 EUR / 4 685.36 LVL;
Juridiskā adrese: Varžu iela 3, Rīga, LV-1035
Tālr. nr.: 67240042
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: http://lbakt.zb.lv/

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org