eez-2009  grafiskais elements


1-й конкурс "Программа поддержки деятельности НГО" (2009-2014)

Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 27.11.2012.
Срок подачи заявок: 28.01.2013.

Для субпрограммы «Програм­ма поддержки деятельности негосударственных организаций» доступно софинансирование в размере ЕUR 3 760 435 в латовом эквиваленте.

Срок подачи заявок на проект — до 18:00 28 января 2013 года.

Заявки на проекты можно подавать лично или посылать по почте в Фонд интеграции общества по адресу: Brīvības iela 40-39 (б. stāvs), Rīga, LV-1050, или отправить документ в электронном формате: или заполнив бланк заявки в электронной системе управления проектами онлайн в Интернете на домашней странице Фонда интеграции общества www.sif.lv (будет доступно с 2 января 2013 года).

Информационные семинары о конкурсах проектов состоятся в Валмиере (11 декабря), в Лиепае (12 декабря), в Резекне (13 декабря) и в Риге (14 декабря)

Более детальная информация о семинарах доступна на домашней странице фонда www.sif.lv, запись на участие в семинарах по телефону 67281752.

Вопросы о подготовке заявки на проект можно посылать на электронный адрес: , или по факсу 67078224 не позже чем за три дня до окончания срока подачи заявок на проекты.

Правила Кабинета министров, которые определяют процедуру открытого конкурса заявок на субпрограммы проектов, бланк заявки на проект и бланк бюджета, методические рекомендации и необходимая информация по заполнению и подготовке других заявлений доступны на домашней странице Фонда интеграции общества www.sif.lv в разделе «Конкурсы проектов» или в офисе фонда по адресу: Rīgā, Brīvības ielā 40-39.

Программу финансирует финансовый инструмент ЕЭЗ и Латвийское государство.

 

Проекты: 78 (Прерванные: 2)


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"„Atbildīgas, informētas sabiedriskās domas veidošana dzīvnieku aizsardzības jomā”
2.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”"Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā
3.Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība"LOB: putniem un cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz pasaulei
4.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām biedrību aktīva iesaiste vietējos un nacionālos tīklojumos kopējo interešu pārstāvībai
5.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka””LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” darbības atbalsts
6.Nodibinājums “ECO PARTNERS”NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai
7.Nodibinājums „Centrs Dardedze”Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību
8.Biedrība "Patvērums "Drošā māja""Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā
9.Biedrība ”Liepājas Neredzīgo biedrība"Pilnveidojot sevi sabiedrībai
10.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā
11.Nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds”Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
12.Nodibinājums „Vides izglītības fonds”Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana
13.Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā
14.Biedrība „Neatkarība Balt.”Biedrības „Neatkarība Balt.” darbības attīstība atkarīgo un līdzatkarīgo personu dzīves kvalitātes uzlabošanā Latvijā
15.Biedrība „Baltā māja”Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā
16.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados
17.Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"Soli pa solim uz priekšu!
18.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
19.Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015
20.Biedrība „Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai
21.Biedrība "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS"Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai
22.Biedrība "BALTA DABA"Biedrības „BALTA DABA” darbības atbalsts
23.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts
24.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai
25.Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība" Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana.
26.Biedrība "Ekonomistu apvienība 2010"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings
27.Biedrība "IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS"IZGLĪTĪBA LĪDZDALĪBAS DEMOKRĀTIJAI UN ILGTSPĒJĪGĀM IZMAIŅĀM
28.Nodibinājums "Valmieras novada fonds"Ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai Vidzemē un Latvijā
29.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē
30.Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā”Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES
31.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī
32.Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"Bērniem draudzīga sabiedrība
33.Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna” Vairāk atklātības un tiesiskuma labākai pārvaldībai
34.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0”
35.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība" Stāvi stipri, strādā droši
36.biedrība "European Association "World-our Home"NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai
37.Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme""Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana
38.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā
39.Biedrība " Avantis"Radi un Rādi Latviju
40.Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs"Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)
Страницы: