Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > Info > Prezentācijas - EEZ finanšu instrumenta programmas[..]

eez-2009  grafiskais elements


Prezentācijas - EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" atklāšanas pasākums - 14.novembris

EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" atklāšana
(2012.gada 14.novembris )

2012.gada 14.novembrī notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" atklāšanas pasākums. Programmas atklāšanas pasākums notika viesnīcā Maritim Park Hotel Riga no plkst.10.00-13.30.

Pasākumā uzrunu Ministru prezidenta Valda Dombrovska vārda teica Sarmīte Ēlerte - Ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos. Klātesošos uzrunāja arī Sabiedrības integrācijas fonda padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Norvēģijas karalistes vēstniecības Pilnvarotais lietvedis Ragnars Heugs, kā arī Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Armands Eberhards.

Prezentācijas pasākumā sniedza Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere, nevalstiskās organizācijas "The Norwegian Helsinki Committee" pārstāve Lillian Solheim, Alūksnes - Apes novada fonda pārstāve Dzintra Zvejniece, kā arī biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore Rasma Pīpiķe.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ar plānoto programmas "NVO fonds" īstenošanu tika iepazīstināti preses konferencē, kas notika pēc oficiālās programmas atklāšanas no plkst.12.15-12.40.

***

Programma “NVO fonds”, kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam.

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas tiešā mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas nedarbojas tikai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā, kā arī ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām

Programmu veido divas apakšprogrammas: NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma, kā arī paredzēts īstenot iepriekš noteikto projektu.

Atklāto projektu iesniegumu konkursus Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā un Nevalstisko organizāciju projektu programmā Sabiedrības integrācijas fonds plāno izsludināt š.g. 27. novembrī. Sekojiet informācijai mājas lapā: www.sif.lv

***

Atklāšanas pasākuma video

Atklāšanas pasākuma prezentācijas:
pdf Programma "NVO fonds" (Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonds)
pdf Divpusējā sadarbība - Norvēģijas un Latvijas NVO sadarbības iespējas (Lillian Solheim, The Norwegian Helsinki Committee)
pdf NVO nozīme pilsoniskās sabiedrības attīstības stiprināšanā (Dzintra Zvejniece, Alūksnes-Apes novada fonds)